Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկերի հայտ

Նախքան օնլայն դիմում լրացնելն առաջարկում ենք ծանոթանալ վարկի պայմաններին

Վարկեր ԳՓՄՄ անդամների համար

Վարկի գումար՝ 50,000-5,000,000 ՀՀ դրամ
Անվանական տոկոսադրույք՝ ՀՀ դրամ՝ 6,9%-11,9%
Փաստացի տոկոսադրույք՝ ՀՀ դրամ՝ 15%-16,9%
Տևողություն՝ 6-24 ամիս
Երաշխավորություն՝ կախված գումարի չափից
Միանվագ միջնորդավճար՝ 2,5%
Մանրամասներն՝ այստեղ:

Առանց գրավ գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի գումար՝ 50,000-5,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 14.9-17.4%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 13.2-15.2%,
 • ՌԴ ռուբլի՝ 14-20%,
 • EUR՝ 10 -12%

Փաստացի տոկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 17.56-22.95%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 14.8-20.42%,
 • ՌԴ ռուբլի՝ 20.63-23.71%,
 • EUR՝ 11,96 -18,25%

Տևողություն՝ 6-48 ամիս

Երաշխավորություն՝ կախված գումարի չափից

Միանվագ միջնորդավճար՝ 2,5%

Մանրամասներն՝ այստեղ

Գրավով գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի գումար՝ սկսած 50,000 ՀՀ դրամից

Անվանական տոկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 12.9-17.4%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 13.2-15.2%,
 • ՌԴ ռուբլի՝ 14-20%,
 • EUR՝ 10 -12%

Փաստացի տոկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 14.08-21.20%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 14.40-18.59%,
 • ՌԴ ռուբլի՝ 17.8%-22.4%,
 • EUR՝ 10.83-14,87%

Տևողություն՝ 6-84 ամիս

Միանվագ միջնորդավճար՝ 1%

Մանրամասներն՝ այստեղ

Գյուղատնտեսական վարկային գիծ

Վարկի գումար՝ 50,000-1,000,000 ՀՀ դրամ կամ 100-2,000 ԱՄՆ դոլար

Երաշխավորություն՝ կախված գումարի չափից

Անվանական տոկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 15.9-17.9%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 13.9-16.9%,

Փաստացի տկոսադրույք՝

 • ՀՀ դրամ՝ 19.2%,
 • ԱՄՆ դոլար՝ 17.2%

Միանվագ միջնորդավճար՝ 0%

Մանրամասներն՝ այստեղ

Ի դեպ,

1. Դուք կարող եք մարել Ձեր վարկը մարման գրաֆիկով նախատեսված գումարից ավելի շատ.

Մինչև 5,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթի վարկերի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր չեն գանձվում:

2. Վարկը ժամանակին մարելն ունի մեծ կարևորություն Ձեզ համար, քանի որ վարկ ստանալով՝ Դուք ձևավորում եք Ձեր վարկային պատմությունը

Վարկային պատմությունն իրենից ներկայացնում է վարկառուի (երաշխավորի) ստանձնած վարկային պարտավորությունների և դրանց կատարման վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը: Վարկային պարտավորությունները պայմանագրով սահմանված ժամկետներում և չափով չկատարելու դեպքում Բանկն առավելագույնը 3 աշխատանքային օր հետո Ձեր տվյալները (պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման մասին տեղեկատվությունը) ուղարկում է Վարկային բյուրո: Տարեկան մեկ անգամ Դուք իրավունք ունեք Վարկային բյուրոյից անվճար ստանալ Ձեր վարկային պատմության վերաբերյալ տեղեկատվությունը։

Վատ վարկային պատմություն ունենալը Ձեզ համար հետագայում այլ վարկեր ստանալիս կարող է հանդիսանալ խոչընդոտ:

3. Եթե վարկի գործողության ընթացքում տեղի ունենան ներքոնշյալ փոփոխությունները, ապա մենք կապահովենք Ձեր տեղեկացված լինելը

Փոփոխություններ

• վարկի անվանական տոկոսադրույքի փոփոխություն,

• Ձեր և Բանկի միջև հաղորդակցման կարգի փոփոխություն,

• փոփոխություններ իրավական ակտերում, որոնք ուղղակի ազդեցություն ունեն Ձեր և/կամ Բանկի իրավունքների և պարտականությունների վրա,

• վարկի ընդհանուր պայմանների փոփոխություն,

• այնպիսի հանգամանքների փոփոխություն, որն ուղղակի ազդեցություն ունի Ձեր և Բանկի իրավունքների, պարտականությունների կամ պարտավորությունների վրա՝ ներառյալ Վարկային բյուրո տվյալներն ուղարկելը:

Կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ Բանկը Ձեզ կտեղեկացնի

• կատարված փոփոխության վերաբերյալ որոշումն ուժի մեջ մտնելուց ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օր առաջ, բացառությամբ Վարկային բյուրո տվյալները ուղարկելու դեպքի, եթե փոփոխությունը նախաձեռնողը Բանկն է,

• փոփոխության տեղի ունենալուց և Բանկի՝ այդ մասին տեղեկանալուց ոչ ուշ, քան 7 աշխատանքային օր հետո, եթե փոփոխությունը նախաձեռնողը Բանկը չէ:

4. Բանկը առնվազն 30-օրյա պարբերականությամբ Ձեզ կտրամադրի Ձեր վարկային հաշվի վերաբերյալ քաղվածք

Քաղվածքը պարունակում է քաղվածքի ժամանակահատվածի սկզբի դրությամբ Ձեր վարկի մնացորդի, 30-օրյա ժամանակահատվածում Ձեր կողմից կատարված մուտքերի ընդհանուր չափի, մարված տոկոսագումարների, մայր գումարի, տույժերի (առկայության դեպքում) չափի, ինչպես նաև քաղվածքի վերջին օրվա դրությամբ Ձեր վարկի մնացորդի վերաբերյալ տեղեկատվություն:

Վարկային հաշվի քաղվածքը տրամադրում է անվճար։

5. Կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ ծանուցումները, ինչպես նաև վարկային հաշվի քաղվածքները Ձեզ կտրամադրվեն գրավոր

Նշված տեղեկատվությունը Ձեզ կտրամադրվի Ձեզ համար նախընտրելի եղանակով՝ էլեկտրոնային, փոստային կամ կապի այլ միջոցներով կամ առձեռն՝ Բանկի տարածքում: Էլեկտրոնային եղանակով տեղեկատվության ստացումը ամենահարմարավետն է։ Այն հասանելի է 24/7 ռեժիմով, զերծ է թղթային տեղեկատվության կորստի ռիսկերից և ապահովում է գաղտնիություն։

Եթե վարկի գործողության ընթացքում առաջանան դժգոհություններ, ապա կարող եք հետևել «Ի՞նչ անել, եթե ունեք բողոք» փաստաթղթում ներկայացված քայլերի հաջորդականությանը:

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 17.07.2024 11:56
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am