ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Պարզեցված գրավադրումով գյուղատնտեսական վարկեր
Ֆիզիկական անձանց Պարզեցված գրավադրումով գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են.
գյուղատնտեսության ոլորտում, ինչպես երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու նպատակով (այգիների հիմնում, ջերմատների և անասնագոմերի կառուցում, հողատարածքների ձեռքբերում, գյուղտեխնիկայի գնում և այլն), այնպես էլ կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը ևայլն:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ` 12-18%, ԱՄՆ դոլար՝ 11-15%, ՌԴ ռուբլի՝ 14-20%
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Առավելագույն գումար
3,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Տևողություն
6-ից 36 ամիս
Ապահովվածություն
առնվազն երկու անձանց երաշխավորություն և/կամ ոսկյա իրեր
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 30.11.2015 12:28