ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Սակագների արխիվ
Հրամանների արխիվ
Արագ դրամական համակարգերով ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով ՀՀ փոխանցված փոխանցումների վճարման պայմաններ
Արտարժույթի կանխիկացման սպասարկման պայմանները սահմանելու վերաբերյալ
Սակագների արխիվ
Վարկային սակագներ
Վճարային քարտերի սակագներ
Արժեթղթերի առուվաճառքի և պահառություն գործառությունների սակագներ
Հեռահար սպասարկման սակագներ
Դրամարկղային գործառնությունների սակագներ
Փոխանցումների սակագներ
Հաշիվների սպասարկման սակագներ
Էսքրոու հաշիվների սակագներ
Այլ ծառայություններ
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 11.01.2023 12:27
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am