Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Պարտատոմսեր

Պարտատոմսեր

Դոլարային և դրամային պարտատոմսեր

2024 թվականի մայիսի 2-ից մինչև 2024 թվականի օգոստոսի 1-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

100 000 ՀՀ դրամ
100 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր ծավալը

3 000 000 000 ՀՀ դրամ

5 000 000 ԱՄՆ դոլար

Քանակը

30 000 հատ

50 000 հատ

Շրջանառության ժամկետը

30 ամիս

30 ամիս

Թողարկման ամսաթիվ

02 մայիս 2024

Մարման ամսաթիվ

02 նոյեմբեր 2026

02 նոյեմբեր 2026

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

9.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում

4.50% ԱՄՆ դոլար պարտատոմսերի դեպքում

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

6 ամիս պարբերականությամբ

Տեղաբաշխող

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2024թ. ապրիլի 10-ի Թիվ N 1/125 Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է ապրիլի 11-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով և պատշաճ կերպով պետք է Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը .

  • 16:30՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում հայտն առձեռն ներկայացնելու դեպքում: Ժամը 16։30-ից հետո համապատասխան վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտերը համարվում են անվավեր:
  • 18։00՝ acba digital հավելվածի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու դեպքում ։

Ընդ որում՝ տվյալ դեպքում, եթե հայտի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը կատարվել է մինչև տվյալ օրվա 18։00-ն ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է տվյալ օրով։ Ժամը 18։00-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով։

Դոլարային և դրամային պարտատոմսեր

2023 թվականի հունիսի 6-ից մինչև 2023 թվականի հոկտեմբերի 6-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

100 000 ՀՀ դրամ
100 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր ծավալը

10 000 000 000 ՀՀ դրամ

10 000 000 ԱՄՆ դոլար

Քանակը

100 000

100 000

Շրջանառության ժամկետը

36 ամիս

36 ամիս

Թողարկման ամսաթիվ

06 հունիս 2023

Մարման ամսաթիվ

06 հունիս 2026

06 հունիս 2026

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

11.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում

5.00% ԱՄՆ դոլար պարտատոմսերի դեպքում

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

6 ամիս պարբերականությամբ

Տեղաբաշխող

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. հոկտեմբերի 14-ի Թիվ N 1/497Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հոկտեմբերի 15-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով և պատշաճ կերպով պետք է Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը .

  • 16:30՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում հայտն առձեռն ներկայացնելու դեպքում: Ժամը 16։30-ից հետո համապատասխան վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտերը համարվում են անվավեր:
  • 18։00՝ Acba Digital հավելվածի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու դեպքում (եթե առկա է համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն)։

Ընդ որում՝ տվյալ դեպքում, եթե հայտի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը կատարվել է մինչև տվյալ օրվա 18։00-ն ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է տվյալ օրով։ Ժամը 18։00-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով։

Դոլարային և դրամային պարտատոմսեր


2023 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2023 թվականի մայիսի 31-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը

Անվանական արժեկտրոնային

Անվանական արժեքը

100 000 ՀՀ դրամ, 100 ԱՄՆ դոլար

Ընդհանուր ծավալը

3 000 000 000 ՀՀ դրամ

5 000 000 ԱՄՆ դոլար

Քանակը

30 000 հատ

50 000 հատ

Շրջանառության ժամկետը

36 ամիս

36 ամիս

Թողարկման ամսաթիվ

01 մարտ 2023թ.

Մարման ամսաթիվ

01 մարտ 2026թ.

01 մարտ 2026թ.

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

11.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում

5.00% ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը

6 ամիս պարբերականությամբ

Տեղաբաշխող

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. հոկտեմբերի 14-ի Թիվ N 1/497Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հոկտեմբերի 15-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով և պատշաճ կերպով պետք է Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը .

  • 16:30՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում հայտն առձեռն ներկայացնելու դեպքում: Ժամը 16։30-ից հետո համապատասխան վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտերը համարվում են անվավեր:
  • 18։00՝ Acba Digital հավելվածի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու դեպքում (եթե առկա է համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն)։

Ընդ որում՝ տվյալ դեպքում, եթե հայտի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը կատարվել է մինչև տվյալ օրվա 18։00-ն ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է տվյալ օրով։ Ժամը 18։00-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով։


Դոլարային և դրամային պարտատոմսեր


2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ից մինչև 2023 թվականի փետրվարի 28-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ, 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը

3 000 000 000 ՀՀ դրամ

5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը

30 000 հատ

50 000 հատ

Շրջանառության ժամկետը
36 ամիս
36 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ

01 դեկտեմբեր 2022թ.

Մարման ամսաթիվ

01 դեկտեմբեր 2025թ.

01 դեկտեմբեր 2025թ.

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

11.00% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում

5.00% ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022թ. հոկտեմբերի 14-ի Թիվ N 1/497Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հոկտեմբերի 15-ից):

Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով և պատշաճ կերպով պետք է Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը.

  • 16:30՝ Բանկի ցանկացած մասնաճյուղում հայտն առձեռն ներկայացնելու դեպքում: Ժամը 16։30-ից հետո համապատասխան վճարում չիրականացրած ներդրողների հայտերը համարվում են անվավեր:
  • 18։00՝ Acba Digital հավելվածի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու դեպքում (եթե առկա է համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն)։

Ընդ որում՝ տվյալ դեպքում, եթե հայտի ներկայացումը և համապատասխան գումարի վճարումը կատարվել է մինչև տվյալ օրվա 18։00-ն ներառյալ, ապա պարտատոմսի գինը հաշվարկվում է տվյալ օրով։ Ժամը 18։00-ից հետո ներկայացված և/կամ վճարված հայտի համար վճարվող գումարի չափը հաշվարկվում է տվյալ օրվան հաջորդող աշխատանքային օրվա պարտատոմսի գնով։

Դոլարային և դրամային պարտատոմսեր


2021 թվականի հունիսի 1-ից մինչև 2021 թվականի օգոստոսի 31-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ, 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը

2 000 000 000 ՀՀ դրամ

3 000 000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը

20 000 հատ

30 000 հատ

Շրջանառության ժամկետը
24 ամիս
30 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ

01 հունիս 2021թ.

Մարման ամսաթիվ

01 հունիս 2023թ.

01 դեկտեմբեր 2023թ.

Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը

9.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում

4.10% ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում

Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. մայիսի 7-ի Թիվ N 1/268Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է մայիսի 8-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

Պարտատոմսերից ստացված եկամուտները ազատված են եկամտային հարկից և ոչ ռեզիդենտի շահութահարկից:


ՀՀ դրամային պարտատոմսեր


2019 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1 300 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 13 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 01 մարտի 2019թ
Մարման ամսաթիվ 01 մարտի 2021թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 9.50 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. հունիս 29-ի Թիվ N 1/451Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հունիսի 30-ից):

Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am


Դոլարային և դրամային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ

Ս.թ. հուլիս 12-ից մինչև ս.թ հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխվող Բանկի անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային AMACBAB23ER6 թողարկման՝ 2 854 300 (երկու միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր) ԱՄՆ դոլար չտեղաբաշխված ծավալով և AMACBAB24ER4 թողարկման 19 100 000 (տասնինը միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ չտեղաբաշխված ծավալով պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ժամկետը երակարաձգվել է մինչև ս.թ. նոյեմբերի 1-ը ներառյալ:


Վերոնշյալ որոշումը կայացվել է համաձայն Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի հրամանի՝ հիմք ընդունելով «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Բանկ) 2018թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի 3.4.1.2 կետում նշված դրույթն առ այն, որ մինչև պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի առաջնային տեղաբաշխման ավարտը չտեղաբաշխված պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ժամկետը կարող է երկարաձգվել Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի որոշմամբ մինչև 20 օրացուցային օրով՝ Ազդագրում սահմանված պայմաններով:


Անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերի տրամադրման պայմանները.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար, 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5 000 000 ԱՄՆ դոլար, 700 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 50 000 հատ, 7 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս, 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 12 հուլիս 2018թ
Մարման ամսաթիվ 12 հուլիս 2021թ, 12 հուլիս 2020թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը
5.25% ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում,
9.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում,
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. հունիս 29-ի Թիվ N 1/451Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հունիսի 30-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):


Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.amՀՀ դրամային պարտատոմսեր

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 2018 թվականի փետրվարի 21-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1 000 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 21 դեկտեմբերի 2017թ
Մարման ամսաթիվ 21 դեկտեմբերի 2019թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 9.20 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2017թ. դեկտեմբերի 13-ի Թիվ N 1/993Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է դեկտեմբերի 14-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am


ԱՄՆ դոլարային պարտատոմսեր

2017 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 18-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը 50 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 30 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 18 օգոստոս 2017թ
Մարման ամսաթիվ 18 փետրվար 2020թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը
5.25%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2017թ. Հուլիսի 17-ի Թիվ N 1/555Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հուլիսի 18-ից):

Ներդրողները պարտատոմսերի ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը (Ֆիզիկական անձանց համար, Իրավաբանական անձանց համար), որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131136001 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:


ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am

Պարտատոմսերը կարող եք ձեռք բերել նաև առանց բանկ այցելելու՝ Acba digital հավելվածի օգնությամբ՝ 24/7 եղանակով։ Առավել մանրամասն կից ուղեցույցում։

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 29.04.2024 09:20
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am