ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկային գծեր
Վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության ոլորտում կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը և այլն:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար:
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով՝ 22%, ԱՄՆ դոլարով՝ 18-20%
Տևողություն
24 ամիս
Առավելագույն գումար
400,000 ՀՀ դրամ կամ 1,000 ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 13.05.2015 09:55