ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկային գծեր
Վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության ոլորտում կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը և այլն:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար:
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով՝ 17.9%, ԱՄՆ դոլարով՝ 15.9%
Տևողություն
24 ամիս
Առավելագույն գումար
400,000 ՀՀ դրամ կամ 1,000 ԱՄՆ դոլար
Նվազագույն գումար
50,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 13.05.2015 09:55