ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
«ԱԶԳԱՅԻՆ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային կազմակերպության միջոցների հաշվին Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկեր:
Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական այն անձանց, ովքեր վարկի գործողության ողջ ընթացքում չեն բոլորի կենսաթոշակային տարիքը: Համավարկառու կարող են հանդես գալ միայն դիմողի ամուսինը, դիմողի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները: Համավարկառուն պետք է հանդիսանա ռեզիդենտ ՀՀ քաղաքացի: Համավարկառուները վարկային պարտավորությունների շրջանակներում կրում են վարկառուի միևնույն պատասխանատվությունները:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
1,000,000 ՀՀ դրամ
Տևողություն
120 -180 ամիս
Տոկոսադրույք
13-15 %
Առավելագույն գումար
25,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 28.02.2018 09:48