ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
ՈՒսման վարկեր
Առաջին բանկը Հայաստանում, որը տրամադրում է ուսման վարկեր:
Ուսման վարկերը տրամադրվում են պետական կամ պետական հավատարմագրություն ունեցող ուսումնական հաստատությունների ուսանողների ուսման վարձերը մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարելու նպատակով:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Տևողություն
3-12 ամիս
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Տոկոսադրույք
20-22%
Առավելագույն գումար
1,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն
առավելագույնը 1 անձի երաշխավորություն
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 15.05.2017 14:43