ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ավանդ դասական
Դասական ժամկետային ավանդ՝ Ձեր միջոցները խելամիտ տնօրինելու տարբերակ:

Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո և ՌԴ ռուբլի
Ժամկետ
1-24 ամիս
Ավանդի նվազագույն գումարը
50,000 ՀՀ դրամ, 200 ԱՄՆ դոլար, 200 եվրո կամ 5,000 ՌԴ ռուբլի
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 23.03.2017 10:40