ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
MasterCard UEFA Champions League
Քո խաղը, Քո քարտը, Քո մրցանակը...

Եթե Դուք ֆուտբոլասեր եք, ապա MasterCard UEFA Champions League հաշվարկային քարտի առկայությունը Ձեր դրամապանակում պարզապես անհրաժեշտություն է, քանի որ այն նախատեսված է ֆուտբոլասերների համար` հնարավորություն ընձեռելով ոչ միայն հուսալի և ժամանակակից ձևով տնօրինել Ձեր ֆինանսական միջոցները, այլ նաև ստանալ պարգևատրուներ UEFA լոգոտիպը կրող տարատեսակ հուշանվերների տեսքով:
MasterCard UEFA - տրամադրման և սպասարկման սակագներ
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո
Վարկային գծի տարեկան տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամ ՝ 22-24%, արտարժութային քարտեր՝ 18-22%
Սպասարկման վարձ
6 000 ՀՀ դրամ տարեկան
Կից քարտի տրամադրում
2000 ՀՀ դրամ տարեկան (առավելագույնը 2 քարտ)
Քարտի գործողության ժամկետ
36 ամիս
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 24.05.2018 15:01