ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Օվերդրաֆտ
Օվերդրաֆտները տրամադրվում են իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերին:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Տևողություն
առավելագույնը 12 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ՝ 15-19%, արտարժույթ՝ 10-18%` օգտագործված մասի համար
Առավելագույն գումար
Մանրամասն »
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 23.09.2019 10:26