Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկերը տրամադրվում են սեղմ ժամկետներում և առանց անշարժ գույքի գրավադրման` իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կամ չունեցող տնտեսվարող անձանց:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և արտարժույթ
Նվազագույն գումար
150,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Տևողություն
առավելագույնը 48 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով` 11.5-18%, արտարժույթով` 9-18%
Առավելագույն գումար
10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »