ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձի կարգավիճակ ունեցող կամ չունեցող տնտեսվարող անձանց սեղմ ժամկետներում:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և արտարժույթ
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Տևողություն
առավելագույնը 36 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով - 18-22%, արտարժույթով - 16-18%
Առավելագույն գումար
4,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից տրվող երաշխավորություններ
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 25.01.2017 18:28