Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ֆակտորինգ
Ո՞ր դեպքերում կիրառել ֆակտորինգը:

Դուք հանդիսանում եք վաճառող (արտահանող) և
• աշխատում եք մի շարք մշտական գնորդների (ներմուծողների) հետ,
• ձգտում եք հանդես գալ առավել մրցունակ պայմաններով` առաջարկելով վճարման հետաձգման պայման (օր. մինչև 90 օր վճարման հետաձգում) և ավելացնել Ձեր վաճառքների ծավալները,
• ունեք դեբիտորական պարտքեր, սակայն պարբերաբար առաջ են գալիս որոշ ֆինանսական դժվարություններ և անհրաժեշտություն է առաջանում հայթայթել կանխիկ դրամական միջոցներ,
• պատրաստ եք ՙվաճառել՚ Ձեր դեբիտորական պարտքը և կանխիկացնել ապագայում ստանալիք գումարները որոշակի վճարի դիմաց:

Ակբա բանկն առաջարկում է կիրառել դրամական պահանջի զիջման դիմաց ֆինանսավորումը (ֆակտորինգը) և «Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության» հետ համագործակցության շրջանակներում ՀՀ արտահանողների կարճաժամկետ ֆինանսավորումը:
Ֆակտորինգն իրենից ներկայացնում է վաճառողի (արտահանողի) ֆինանսավորում` վերջինիս կողմից երրորդ կողմին (պարտապանին) ապրանքներ մատակարարելու, նրա համար աշխատանքներ կատարելու կամ ծառայություններ մատուցելու արդյունքում պարտապանի նկատմամբ հաճախորդի դրամական պահանջի զիջման դիմաց:

Ֆակտորինգն իրենից ներկայացնում է

• ֆինանսավորման այլընտրանքային տարբերակ, որը չի առաջացնում նոր պարտավորություն,
• ֆինանսավորում` առանց պարտադիր գրավային ապահովվածության,
• դեբիտորական պարտքը կանխիկ դրամական միջոցների փոխարկման եղանակ,
• դեբիտորական պարտքերի, ռիսկերի և դրամական հոսքերի կառավարման եղանակ,
• ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավում` օգտագործելով գնորդների վճարունակությունը:
Այցեքարտ
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 13.02.2023 10:51
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am