Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ սովորական անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխում բաց բաժանորդագրության միջոցով
2021-09-07


2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաց բաժանորդագրության միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել սովորական (հասարակ), անվանական բաժնետոմսեր հետևյալ պայմաններով.

Տեսակը

Սովորական (հասարակ) բաժնետոմս

Բաժնետոմսի ձևը

Ոչ փաստաթղթային

Անվանական արժեքը

10 000 ՀՀ դրամ,

Ընդհանուր անվանական ծավալը

5 000 000 000 ՀՀ դրամ

Մեկ բաժնետոմսի տեղաբաշխման արժեքը

15 000 ՀՀ դրամ,

Բաժնետոմսերի ընդհանուր տեղաբաշխման արժեք

7 500 000 000 ՀՀ դրամ

Քանակը

500 000 հատ

Մեկ ներդրողի համար ներդրման սահմանաչափերը (նվազագույն և առավելագույն քանակ)

Նվազագույն քանակը ՝ 4 հատ Առավելագույն քանակը՝ 100 000 հատ:

Մեկ ներդրողի կողմից ներկայացվող հայտերի քանակ

Մեկից ավելի հայտեր

Տեղաբաշխող

«ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ


Հրապարակային առաջարկի վերաբերյալ Ազդագիրը, որը պարունակում է բանկի գործունեության, ֆինանսական վիճակի, առաջարկվող բաժնետոմսերի և դրանց հետ առնչվող ռիսկերի համառոտ նկարագիրը, գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2021թ. հուլիսի 16-ի Թիվ N 1/387Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հուլիսի 17-ից):


Ներդրողները ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` բանկի ինտերնետային կայքերում` acba.am


Բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները պետք է պատշաճ կերպով լրացնեն և Բանկ ներկայացնեն Բաժնետոմսերի ձեռքբերման/բաժանորդագրման հայտ Ազդագրով սահմանված կարգով։

Հայտը կհամարվի պատշաճ կերպով ներկայացված Բանկին.

  • «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ ցանկացած մասնաճյուղում հայտն առձեռն ներկայացնելու միջոցնով, կամ
  • «ACBA DIGITAL» ինտերնետ բանկինգ համակարգի միջոցով էլեկտրոնային հայտ ներկայացնելու միջոցով (եթե առկա է համապատասխան տեխնիկական հնարավորություն), կամ
  • «Ճանաչիր հաճախորդիդ հարցաթերթիկ»-ում նշված ներդրողի էլեկտրոնային հասցեից Բանկի ՝ invest@acba.am էլեկտրոնային հասցեին էլեկտրոնային հայտի ներկայացման միջոցով, եթե ներդրողը հանդիսանում է «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ի հաճախորդ և նույնականացվել է 05.06.2019թ.-ին ուժի մեջ մտած «Ճանաչիր հաճախորդիդ հարցաթերթիկ»-ի հիման վրա, որով հաստատել է ինչպես իր էլեկտրոնային հասցեն, այնպես էլ տվել է համաձայնություն գործարքներ կնքել այդ էլեկտրոնային հասցեի օգտագործման միջոցով։


Բաժնետոմսերի ձեռքբերման նպատակով հայտը պետք է ներկայացվի տեղբաշխման՝ սահմանված ժամանակահատվածի ընթացքում՝ 10.09.2021թ. ժամը 10:00-ից մինչև 12.11.2021թ. ժամը 16:30-ն:

Բաժնետոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131649000 ՀՀ դրամով տարանցիկ հաշվեհամարին:

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 07.09.2021 10:47
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am