ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Սեփականատերեր

«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերի ազդագիր

«Ակբա բանկ» ԲԲԸ-ի յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:


«Ակբա բանկ» ԲԲԸ-ի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Վերոնշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է անվճար մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` Բանկի գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեներով` acba@acba.am, marketing@acba.am կամ փոստով` «Ակբա բանկ» ԲԲԸ, Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան հասցեով:

Բանկի կանոնադրական կապիտալը փոփոխվել է 18.05.2011թ.-ին և կազմում է 30,000,000,000 (երեսուն միլիարդ) ՀՀ դրամ:


Բանկի բաժնետերերի 30/04/2021թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկի նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 20,000,000,000 (քսան միլիարդ) ՀՀ դրամն ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` այն դարձնելով 50 (hիսուն) միլիարդ ՀՀ դրամ, իսկ տեղաբաշխված յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը՝ 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ: Կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել են 25/05/2021թ.-ին։


Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 27.07.2021 17:58
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
+37410318888
Էլ.-փոստ` acba@acba.am