ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Բաժնետերեր և սեփականատերեր

Բանկի բաժնետոմսերի հրապարակային տեղաբաշխում

2021 թվականի սեպտեմբերի 10-ից մինչև 2021 թվականի նոյեմբերի 12-ը ներառյալ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ բաց բաժանորդագրության միջոցով իրականացնում է սովորական (հասարակ), անվանական բաժնետոմսերի տեղաբաշխում։

  • Տեղաբաշխող՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ
  • Բաժնետոմսի ձևը՝ Ոչ փաստաթղթային
  • Տեսակը՝ Սովորական (հասարակ) բաժնետոմս
  • Ընդհանուր անվանական ծավալը՝ 5 000 000 000 ՀՀ դրամ
  • Տեղաբաշխվող բաժնետոմսերի քանակը՝ 500 000 հատ
  • Մեկ բաժնետոմսի տեղաբաշխման արժեքը՝ 15 000 ՀՀ դրամ
  • Տեղաբաշխման ընդհանուր ծավալը՝ 7 500 000 000 ՀՀ դրամ
  • Մեկ ներդրողի համար ներդրման սահմանաչափերը՝ նվազագույնը՝ 4 հատ, առավելագույնը՝ 100 000 հատ։


Ներդրողները ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84), իսկ էլեկտրոնային տարբերակը` acba.am կամ invest.acba.am կայքերից։

«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերի ազդագիր:
«ԱԿԲԱ բանկ» ԲԲԸ-ի սովորական անվանական բաժնետոմսերի ազդագրի լրացում

Թողարկված բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտ ֆիզիկական անձանց համար

Թողարկված բաժնետոմսերի ձեռքբերման հայտ իրավաբանական անձանց համարՀայտի՝ Ձեր կողմից ուղարկված ավարտական տարբերակ է համարվում Բանկում՝ Ձեր կողմից տրամադրած էլեկտրոնային հասցեից ուղարկված դիմում հայտը՝ invest@acba.am էլ հասցեին։


Առավել մանրամասն տեղեկությունների համար խնդրում ենք այցելել invest.acba.amԸնդհանուր տեղեկատվություն

«Ակբա բանկ» ԲԲԸ-ի յուրաքանչյուր մասնակից համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ մասի իրավունք ունի ստանալու բանկի վերջին տարեկան հաշվետվության և արտաքին աուդիտի եզրակացության պատճենները, ինչպես նաև «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:


«Ակբա բանկ» ԲԲԸ-ի տեղաբաշխված քվեարկող բաժնետոմսերի (բաժնեմասերի, փայերի) 2%-ին և ավելիին տիրապետող յուրաքանչյուր մասնակից իրավունք ունի ստանալու «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 4-րդ և 5-րդ մասերով սահմանված տեղեկությունները:

Վերոնշված տեղեկությունները բանկը տրամադրում է անվճար մասնակցի գրավոր դիմումը ստանալուց երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում: Գրավոր դիմումը կարող է ներկայացվել հետևյալ ձևերով. առձեռն` Բանկի գլխամասային գրասենյակում, ցանկացած մասնաճյուղում, էլեկտրոնային հասցեներով` acba@acba.am, marketing@acba.am կամ փոստով` «Ակբա բանկ» ԲԲԸ, Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան հասցեով:

Բանկի կանոնադրական կապիտալը կազմում է 50 (hիսուն) միլիարդ ՀՀ դրամ։

Կանոնադրական կապիտալի չափը փոփոխվել է 18.05.2011թ.-ին և կազմել 30,000,000,000 (երեսուն միլիարդ) ՀՀ դրամ: Այնուհետև, Բանկի բաժնետերերի 30/04/2021թ. տարեկան ընդհանուր ժողովի որոշմամբ Բանկի նախորդ տարիների չբաշխված շահույթից 20,000,000,000 (քսան միլիարդ) ՀՀ դրամն ուղղվել է կանոնադրական կապիտալի ավելացմանը` այն դարձնելով 50 (hիսուն) միլիարդ ՀՀ դրամ, իսկ տեղաբաշխված յուրաքանչյուր բաժնետոմսի անվանական արժեքը՝ 10,000 (տասը հազար) ՀՀ դրամ: Կանոնադրության փոփոխությունները ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գրանցվել են 25/05/2021թ.-ին։

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 12.10.2021 12:21
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
+37410318888
Էլ.-փոստ` acba@acba.am