ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
VISA x FIFA 2022
Հատուկ առաջարկ American Express Gold Քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ American Express Քարտատերերի համար
Անվճար COVID-19 թեստ Visa Signature քարտի քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ Visa քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ Visa Signature քարտի քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ American Express Blue և American Express Cashback քարտատերերի համար
Ճամփորդիր հատուկ պայմաններով Mastercard-ի և Qatar Airways-ի հետ
Ստանալ վարկ
5G վարկեր
Առանց գրավի սպառողական վարկեր
Արագ սպառողական վարկեր մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ
Ուսման վարկեր
Գրավով սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկեր
Բնակարաններ կառուցապատողներից
«ԱՌԱՆՆԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՊԱՐԿ ԱՎԵՆՅՈՒ
«ԼԱՔՇՐԻ ԱՊԱՐՏԱՄԵՆՏ» ՍՊԸ
«ՌՈՅԱԼ ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊԸ
«ՎԻՍ» ՍՊԸ
«ՋԻ ԹԻ ԷՍ Բիլդինգ» ՍՊԸ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ
«ԱԴԴՐԵՍՍ›› ՍՊԸ
‹‹ԱԼԻԱՆՍ 64›› ՍՊԸ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Էներգաարդյունավետ գնման հիփոթեքային վարկ
Մարզային գնման հիփոթեքային վարկ
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
«Ջերմ օջախ»
Ապառիկ տեղում
Պայմանագրերի ստորագրում էլեկտրոնային եղանակով
Խնայել և կուտակել
Ժամկետային ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Իմ աշխատավարձը իմ Բանկում
Պետական ոլորտի աշխատակիցների համար
Կրթական ոլորտի աշխատակիցների համար
Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար
Արդարադատության ոլորտի աշխատակիցների համար
ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համար
Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Խոշոր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Ընտրել քարտ
Խորհուրդներ քարտապաններին
Թոքենիզացված քարտերով կատարվող գործարքների պայմաններ
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
USSD ծառայություն
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
Maestro*
MasterCard Standard
Visa Electron*
Visa Classic
Հատուկ քարտեր
MasterCard UEFA Champions League
Visa Digital
Visa Virtual*
Transfer Քարտեր
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
American Express® Cashback Քարտ
American Express® Blue Քարտ
Պրեմիում դասի քարտեր
American Express® Gold Քարտ
Visa Signature
Visa Gold
MasterCard Gold
Հեռահար սպասարկում
APPLE PAY
Անհպում վճարումներ
GarminPay
acba digital
Բանկոմատներ
Կանխիկի ընդունման տերմինալներ
Բանկային ավտոմատացված մեքենաներ
Acba ticket
Կառավարել հաշիվները
Սոցիալական ապահովության հաշիվներ
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումների ստացում Տինկոֆֆ բանկից
Միջազգային քարտից քարտ փոխանցումներ Visa Direct/MasterCard MoneySend համակարգերի միջոցով
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Unistream
Moneygram
Ria Money Transfer
Xpress Money
Converse Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և Acba digital համակարգի միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Ճանապարհորդական ապահովագրություն
ԱՊՊԱ/ԱՊԿԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
ACBA Leasing
ACBA Leasing
Բիզնես
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հատուկ առաջարկ Visa Business քարտապանների համար։
Բիզնես վարկի հատուկ առաջարկ
Ստանալ վարկ
Բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Բիզնես վարկային գծեր
Արտահանման և ներմուծման վարկային գիծ
Օվերդրաֆտ
Բիզնես քարտով վարկային գիծ
Կանաչ վարկեր
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկեր
«Կանայք բիզնեսում» ծրագիր
Խնայել և կուտակել
Բիզնես Ավանդ
Ֆինանսավորել առևտուրը
Հետֆինանսավորմամբ Ակրեդիտիվ
Երաշխիքներ
Ակրեդիտիվներ
Ինկասո
Ֆակտորինգ
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Աշխատավարձի վճարում
Համայնքների ֆինանսավորում
Համայնքների ֆինանսավորում
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Միջազգային փոխանցումներ
Բիզնես քարտեր
Visa Business և Arca Business քարտեր
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
ACBA Digital
ACBA Ticket
Քարտերով վճարումների ընդունում
ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկում
Սկսեք սպասարկել քարտեր
Արդեն սպասարկում եք քարտեր
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Ներդրումային ծառայություններ
Ռեեստրի վարում
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքներ
ԱԿԲԱ Լիզինգ
ԱԿԲԱ Լիզինգ
Օնլայն հայտեր
Վարկային հայտեր
Բիզնես վարկավորման հայտ
Վարկային գիծ
Գյուղատնտեսական վարկերի հայտ
Ուսման վարկ
Սպառողական վարկ մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ
Սպառողական վարկ մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ
Քարտերի հայտեր
Հիմնական
Լրացուցիչ
Կից
ԱՌԵՎՏՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՏՈՒՄ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՀԱՅՏ
Հայտ դեսպանատան տեղեկանքի համար
Հայտ դեսպանատան տեղեկանքի համար
Մոբայլ բանկինգի կամ մոբայլ տոկենի փոփոխում
Մոբայլ բանկինգի կամ մոբայլ տոկենի փոփոխում
Աշխատավարձային ծրագրի սպասարկում
Աշխատավարձային ծրագրի սպասարկում
Հարկային տեսչություն ներկայացվող քաղվածք
Հարկային տեսչություն ներկայացվող քաղվածք
Վճարային քարտերի առցանց (E-commerce) սպասարկման հայտ
Վճարային քարտերի առցանց (E-commerce) սպասարկման հայտ
Մաստերքարդ
Mastercard քարտերի արշավ
Առևտրի և սպասարկման կետերում ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման դիմում
Առևտրի և սպասարկման կետերում ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման դիմում
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 20.12.2014 05:15
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
+37410318888
Էլ.-փոստ` acba@acba.am