ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
Խնայել և կուտակել
Ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Ստանալ վարկ
Առանց գրավի Սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 2,000,000 ՀՀ դրամ
Ապառիկ վարկեր
Ապառիկ տեղում
ՈՒսման վարկեր
Պետական աջակցությամբ ուսումնական վարկեր
Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր
Գրավով Սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Ոսկու գրավով չվերականգնվող վարկային գիծ
Վարկեր բնակարանի համար
Անշարժ գույքի ձեռքբերման (գնման) հիփոթեքային վարկ
Անշարժ գույքի վերանորոգման (վերակառուցման) հիփոթեքային վարկեր
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Ազգային հիփոթեքային վարկեր վերանորոգման նպատակով
Էներգաարդյունավետ գնման հիփոթեքային վարկ
Էներգաարդյունավետ վերանորոգման 5+ հիփոթեքային վարկ
Մարզային գնման հիփոթեքային վարկ
Մարզային վերանորոգման հիփոթեքային վարկ
Անշարժ գույքի վերանորոգման էներգաարդյունավետ վարկեր
Անշարժ գույքի վերանորոգման միկրովարկեր
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
Ընտրել քարտ
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
Maestro
MasterCard Standard
MasterCard Gold
Visa Electron
Visa Classic
Visa Gold
Հատուկ քարտեր
MasterCard UEFA Champions League
Transfer Քարտեր
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
ArCa Farmer
American Express Cashback
American Express Blue
American Express Gold
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Վիրտուալ քարտի գրանցում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
Հեռախոսային բանկինգ
ACBA Mobile
ACBA Ticket
ACBA QR
ACBA ON–LINE
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Unistream
Moneygram
Ria Money Transfer
Xpress Money
Sigue Money Transfer
Converse Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և «ACBA ON-LINE» համակարգի (նաև «ACBA Mobile» հավելվածի) միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Արտասահման մեկնողների ապահովագրություն
ԱՊՊԱ/ԱՊԿԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Այլ ծառայություններ
Չաշխատող կանանց մայրության նպաստի վճարման ծառայություն
Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի վճարման ծառայություն
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկեր ֆիզիկական անձանց համար
Կարկտապաշտպան ցանցերի ձեռքբերման ֆինանսավորում
Արդյունավետ գյուղատնտեսություն
Ստանդարտ գյուղատնտեսական վարկեր
Պարզեցված գրավադրումով գյուղատնտեսական վարկեր
Էքսպրես Գյուղատնտեսական վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկային գծեր
Լոմբարդային գյուղատնտեսական վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկեր իրավաբանական անձանց համար
Կարկտապաշտպան ցանցերի ձեռքբերման ֆինանսավորում
Արդյունավետ գյուղատնտեսություն
Ստանդարտ գյուղատնտեսական վարկեր
Պարզեցված գրավադրումով գյուղատնտեսական վարկեր
Էքսպրես Գյուղատնտեսական վարկեր
Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագրեր
Գյուղատնտեսական վարկերի սուբսիդավորման ծրագիր
Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման վարկավորման ծրագիր
Ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման վարկավորման ծրագիր
Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման վարկավորման ծրագիր
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 20.12.2014 05:15