Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկման հեռախոսահամար
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հատուկ առաջարկ Mastercard Digital First քարտերի համար
Դեպի Չեմպիոնների Լիգա
Շոփինգ ամիս Amex Cashback քարտի հետ
Հատուկ առաջարկ American Express Քարտատերերի համար
Հատուկ առաջարկ նորաբաց «Սեբաստիա» մասնաճյուղի հաճախորդների համար
Հատուկ առաջարկ արցախցիների համար
Առողջ վճարում, առողջ նվերներ
Լսել եմ՝ գնում ես Սինգապուր AMEX-ի հետ
Հատուկ առաջարկ Visa քարտապանների համար
Ստանալ վարկ
5G վարկեր
Առանց գրավի սպառողական վարկեր
Արագ սպառողական վարկեր մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ
Ուսման վարկեր
Գրավով սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկեր
Բնակարաններ կառուցապատողներից
ՄՈԴԵՐՆ ՔԸՆՍԹՐԱՔՇՆ
ՆՅՈՒ ԹԱՈւՆ
ԱՐՄՍՏՐՈՅ ՊՐՈՅԵԿՏ
SUNLAND BAGREVAND
ԻԴԵԱ ԳՐՈՒՊ
ՌՈՒԹ ՔՈՆՍՏՐԱԿՏ
ԲԱՍԻՍ ԳՐՈՒՊ
ԱՄԵՐԻԿԱՆԱ
ՊԼԱՏԻՆԱ
ԱՌԱՆՆԱ ՇԻՆ
ՊԱՐԿ ԱՎԵՆՅՈՒ
ԼԱՔՇՐԻ ԱՊԱՐՏԱՄԵՆՏ
ՌՈՅԱԼ ՌԵԶԻԴԵՆՍ
ՎԻՍ
ՋԻ ԹԻ ԷՍ Բիլդինգ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ
ԱԴԴՐԵՍՍ
ԱԼԻԱՆՍ 64
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
Սահմանամերձ բնակավայրում կառուցապատում
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
«Ջերմ օջախ»
Ապառիկ տեղում
Պայմանագրերի ստորագրում էլեկտրոնային եղանակով
Խնայել և կուտակել
Ժամկետային ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Պարտատոմսեր
Պարտատոմսեր
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Ընտրել քարտ
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
MasterCard Standard
Visa Classic
Հատուկ քարտեր
Mastercard Digital First
MasterCard UEFA Champions League
Visa Digital
ArCa Transfer
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ*
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
American Express® Cashback Քարտ
American Express® Blue Քարտ
Պրեմիում դասի քարտեր
American Express® Gold Քարտ
Visa Signature
Visa Gold
MasterCard Gold
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտերի տրամադրման պայմանների արխիվ
Թոքենիզացված քարտերով կատարվող գործարքների պայմաններ
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
USSD ծառայություն
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Իմ աշխատավարձը իմ Բանկում
Պետական ոլորտի աշխատակիցների համար
Կրթական ոլորտի աշխատակիցների համար
Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար
Արդարադատության ոլորտի աշխատակիցների համար
ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համար
Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Խոշոր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Հեռահար սպասարկում
Google Pay
Apple Pay
Անհպում վճարումներ
GarminPay
acba digital
Բանկոմատներ
Կանխիկի ընդունման տերմինալներ
Բանկային ավտոմատացված մեքենաներ
Acba ticket
Կառավարել հաշիվները
Սոցիալական ապահովության հաշիվներ
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
Միջազգային քարտից քարտ փոխանցումներ Visa Direct/MasterCard MoneySend համակարգերի միջոցով
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Moneygram
Ria Money Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և Acba digital համակարգի միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Բուժում արտերկրում (Կրիտիկական ապահովագրություն)
ԱՊՊԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Acba Leasing
Acba Leasing
Բիզնես
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հատուկ առաջարկ նորաբաց «Սեբաստիա» մասնաճյուղի հաճախորդների համար
ArCa Business քարտ՝ հատուկ պայմաններով
Բիզնես վարկի հատուկ առաջարկ
Արտադրված է մեր գործընկերների կողմից
Հատուկ առաջարկ Visa Business քարտապանների համար
Ստանալ վարկ
Բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Բիզնես վարկային գծեր
Օվերդրաֆտ
Արտահանման և ներմուծման վարկային գիծ
Բիզնես հիփոթեք
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկեր
Բիզնես քարտով վարկային գիծ
«Կանայք բիզնեսում» ծրագիր
Կանաչ վարկեր
Խնայել և կուտակել
Բիզնես Ավանդ
Պարտատոմսեր
Պարտատոմսեր
Ֆինանսավորել առևտուրը
Հետֆինանսավորմամբ Ակրեդիտիվ
Երաշխիքներ
Ակրեդիտիվներ
Ինկասո
Ֆակտորինգ
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Աշխատավարձի վճարում
Համայնքների ֆինանսավորում
Համայնքների ֆինանսավորում
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Միջազգային փոխանցումներ
Բիզնես քարտեր
Visa Business և ArCa Business քարտեր
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
acba digital
Acba Ticket
Քարտերով վճարումների ընդունում
Acba SoftPOS
ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկում
Սկսեք սպասարկել քարտեր
Արդեն սպասարկում եք քարտեր
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Ներդրումային ծառայություններ
Ռեեստրի վարում
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքներ
Acba Leasing
Acba Leasing
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 20.12.2014 05:15
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am