ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կայքի քարտեզ
Անհատներ
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հատուկ Ավանդներ
Հատուկ առաջարկ American Express Քարտատերերի համար
Հատուկ առաջարկ | Acba bank х Glovo
Հատուկ առաջարկ Mastercard քարտի քարտապանների համար
Ապառիկ տեղում + 100 000 ՀՀ դրամ
Ստացիր աշխատավարձդ քո Mastercard-ով
Հատուկ առաջարկ American Express Gold Քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ Visa քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ Visa Signature քարտի քարտապանների համար
Հատուկ առաջարկ American Express Blue և American Express Cashback քարտատերերի համար
Ստանալ վարկ
5G վարկեր
Առանց գրավի սպառողական վարկեր
Արագ սպառողական վարկեր մինչև 10 մլն ՀՀ դրամ
Ուսման վարկեր
Գրավով սպառողական վարկեր
Ավանդի գրավով սպառողական վարկեր
Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 50 մլն ՀՀ դրամ
Արագ օվերդրաֆտ
Վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գծեր
Ավանդի գրավով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Նվազեցվող սահմանաչափով վարկային գիծ
Ավանդի գրավով Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Չվերականգնվող քարտային վարկային գիծ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկեր
Բնակարաններ կառուցապատողներից
«ԲԱՍԻՍ ԳՐՈՒՊ»
ԱՄԵՐԻԿԱՆԱ
«ՊԼԱՏԻՆԱ» ՍՊԸ
«ԱՌԱՆՆԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ
ՊԱՐԿ ԱՎԵՆՅՈՒ
«Լաքշրի ապարտամենտ»
«ՌՈՅԱԼ ՌԵԶԻԴԵՆՍ» ՍՊԸ
«ՎԻՍ» ՍՊԸ
«ՋԻ ԹԻ ԷՍ Բիլդինգ» ՍՊԸ
ԿԱՊԻՏԱԼ ԲԻԼԴ
«ԱԴԴՐԵՍՍ›› ՍՊԸ
‹‹ԱԼԻԱՆՍ 64›› ՍՊԸ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր գնման նպատակով
Էներգաարդյունավետ գնման հիփոթեքային վարկ
Մարզային գնման հիփոթեքային վարկ
Մատչելի Բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր
«Ջերմ օջախ»
Ապառիկ տեղում
Պայմանագրերի ստորագրում էլեկտրոնային եղանակով
Խնայել և կուտակել
Ժամկետային ավանդներ
Ավանդ դասական
Ավանդ կուտակվող
Ավանդ ընտանեկան
Ավանդ երեխաների համար
Խնայողական ծրագրեր
Քարտի դրական մնացորդի դիմաց հաշվարկվող խնայողություն
UEFA միավորների կուտակում
Cashback ծառայություն
Membership Rewards ծրագիր
Պահատուփեր
Ընտրել քարտ
Խորհուրդներ քարտապաններին
Թոքենիզացված քարտերով կատարվող գործարքների պայմաններ
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտային վարկային գծեր
Քարտային վարկային գծեր
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
USSD ծառայություն
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Ստանդարտ քարտեր
ArCa Classic
MasterCard Standard
Visa Classic
Հատուկ քարտեր
MasterCard UEFA Champions League
Visa Digital
Visa Virtual*
ArCa Transfer
ArCa Credit
ArCa ՄԻՐ*
ArCa Pension
Visa Student
Visa Բարերար
American Express® Cashback Քարտ
American Express® Blue Քարտ
Պրեմիում դասի քարտեր
American Express® Gold Քարտ
Visa Signature
Visa Gold
MasterCard Gold
Իմ աշխատավարձը իմ Բանկում
Պետական ոլորտի աշխատակիցների համար
Կրթական ոլորտի աշխատակիցների համար
Առողջապահության ոլորտի աշխատակիցների համար
Արդարադատության ոլորտի աշխատակիցների համար
ՏՏ ոլորտի աշխատակիցների համար
Ֆինանսական ոլորտի աշխատակիցների համար
Միջազգային կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Խոշոր կազմակերպությունների աշխատակիցների համար
Հեռահար սպասարկում
Google Pay
APPLE PAY
Անհպում վճարումներ
GarminPay
acba digital
Բանկոմատներ
Կանխիկի ընդունման տերմինալներ
Բանկային ավտոմատացված մեքենաներ
Acba ticket
Կառավարել հաշիվները
Սոցիալական ապահովության հաշիվներ
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումների ստացում Տինկոֆֆ բանկից
Միջազգային քարտից քարտ փոխանցումներ Visa Direct/MasterCard MoneySend համակարգերի միջոցով
Փոխանցումներ առանց հաշվի բացման
Փոխանցումներ բանկային հաշվով
Արագ փոխանցումների համակարգեր
Unistream
Moneygram
Ria Money Transfer
Դրամական փոխանցումների ստացում հեռախոսազանգի և Acba digital համակարգի միջոցով
Կատարել վճարումներ
Պարբերական վճարումներ
Կոմունալ վճարումներ
Ապահովագրական ծառայություն
Բուժում արտերկրում (Կրիտիկական ապահովագրություն)
ԱՊՊԱ
Ներդրումային ծառայություն
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Acba Leasing
Acba Leasing
Բիզնես
ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ
Հատուկ Ավանդներ
Արտադրված է մեր գործընկերների կողմից
Հատուկ առաջարկ Visa Business քարտապանների համար։
Բիզնես վարկի հատուկ առաջարկ
Ստանալ վարկ
Բիզնես վարկեր
Էքսպրես բիզնես վարկեր
Բիզնես վարկային գծեր
Արտահանման և ներմուծման վարկային գիծ
Օվերդրաֆտ
Բիզնես քարտով վարկային գիծ
Կանաչ վարկեր
Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով տրամադրվող վարկեր
«Կանայք բիզնեսում» ծրագիր
Խնայել և կուտակել
Բիզնես Ավանդ
Ֆինանսավորել առևտուրը
Հետֆինանսավորմամբ Ակրեդիտիվ
Երաշխիքներ
Ակրեդիտիվներ
Ինկասո
Ֆակտորինգ
Կառավարել հաշիվները
Ընթացիկ հաշիվներ
Էսքրոու հաշիվներ
Աշխատավարձի վճարում
Համայնքների ֆինանսավորում
Համայնքների ֆինանսավորում
Փոխանցել և ստանալ գումար
Փոխանցումներ ՀՀ տարածքում
Միջազգային փոխանցումներ
Բիզնես քարտեր
Visa Business և Arca Business քարտեր
Խորհուրդներ քարտապաններին
Քարտերի առաքում
Քարտից օգտվելու անվտանգության կանոններ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում
Ինտերնետային գործառնությունների իրականացում
Քարտից քարտ փոխանցումների և կոմունալ վճարումների կատարում
Քարտային հաշվի համալրում
Արտերկրում քարտով գործարքների կատարում
Քարտի կորուստ կամ գողություն
Առանց կոնտակտի տեխնոլոգիայով վճարումներ
24/7 BANKING
SMS-տեղեկացում ծառայություն
Քարտի օգտագործման ժամանակ առաջացող այլ ռիսկեր
Հեռահար սպասարկում
ACBA Digital
ACBA Ticket
Քարտերով վճարումների ընդունում
Acba SoftPOS
ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկում
Սկսեք սպասարկել քարտեր
Արդեն սպասարկում եք քարտեր
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Քարտերով առցանց վճարումների ընդունում
Ներդրումային ծառայություններ
Ռեեստրի վարում
Արժեթղթերի պահառություն
Արժեթղթերով գործառնություններ
Ռեպո/Հակադարձ ռեպո գործարքներ
Acba Leasing
Acba Leasing
Օնլայն հայտեր
Վարկային հայտեր
Բիզնես վարկավորման հայտ
Վարկային գիծ
Անշարժ գույքի գնման հիփոթեքային վարկ
Գյուղատնտեսական վարկերի հայտ
Ուսման վարկ
Սպառողական վարկ մինչև 10,000,000 ՀՀ դրամ
Սպառողական վարկ մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ
Քարտերի հայտեր
Հիմնական
Լրացուցիչ
Կից
ԱՌԵՎՏՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԿԵՏՈՒՄ Soft POS-ի ՀԱՅՏ
Հայտ դեսպանատան տեղեկանքի համար
Հայտ դեսպանատան տեղեկանքի համար
Մոբայլ բանկինգի կամ մոբայլ տոկենի փոփոխում
Մոբայլ բանկինգի կամ մոբայլ տոկենի փոփոխում
Աշխատավարձային ծրագրի սպասարկում
Աշխատավարձային ծրագրի սպասարկում
Հարկային տեսչություն ներկայացվող քաղվածք
Հարկային տեսչություն ներկայացվող քաղվածք
Վճարային քարտերի առցանց (E-commerce) սպասարկման հայտ
Վճարային քարտերի առցանց (E-commerce) սպասարկման հայտ
Առևտրի և սպասարկման կետերում ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման դիմում
Առևտրի և սպասարկման կետերում ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման դիմում
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 20.12.2014 05:15
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am