ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Հիմնական

Խնդրում ենք հայտը լրացնել ՀԱՅԱՏԱՌ
Սույն դիմումը լրացնելով` Քարտապանը հանձնարարում է Բանկին իր համար բացել քարտային հաշիվ և տրամադրել քարտ տվյալ հաշվին առկա միջոցները տնօրինելու նպատակով:
* նշանը ունեցող դաշտերը ենթակա են պարտադիր լրացման
Ընտրեք քարտը*
Մասնաճյուղ*
Քարտի արժույթ*

Դիմողի տվյալները

Իրավաբանական անձի/ԱՁ-ի անվանում*
Անուն*
Ազգանուն*
Հայրանուն*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հանրային ծառայության համարանիշ*
Ծննդյան օր (ամիս/օր/տարի)*
Սեռը*
Փաստացի բնակության հասցեն*
Հաշվառման հասցեն*
Քաղաքային հեռախոսահամար*
Բջջային հեռախոսահամար*
Էլ. փոստ*
Գաղտնաբառ*
Բանկում ունեմ ավանդ*

Ֆիզիկական անձ ավանդատուն ցանկության դեպքում կարող է անվճար ձեռք բերել VISA Classic/MasterCard Standard քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը հավասար է կամ չի գերազանցում 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը), կամ VISA Gold/MasterCard Gold քարտ, եթե տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարը գերազանցում է 7.5 մլն ՀՀ դրամը (դրան համարժեք արտարժույթը): ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով և եվրոյով քարտերին ցանկացած պահին կարող է կցվել վարկային գիծ` տվյալ պահին ավանդային հաշվին առկա գումարի մինչև 80%-ի չափով:

Զբաղվածությունը

Տեսակը*
Ուսումնական հաստատության անվանումը*
Ուսման ավարտի տարեթիվը*
Աշխատանքի սկզբի տարեթիվը*
Կազմակերպության անվանումը*
Պաշտոնը*
Աշխատանքային հեռախոս*

Վարկային գծի տվյալներ

Ցանկանում եք վարկային գիծ*
Վարկային գծի չափը*

մինչև 3 մլն ՀՀ դրամ (ներառյալ)
մինչև 9 000 ԱՄՆ դոլար (ներառյալ)
մինչև 7 500 եվրո (ներառյալ)
Աշխատավարձի չափը*
Աշխատավարձի ստացման եղանակ*
Դիմողի ընտանիքի անդամների թիվը*
որից աշխատող*
Ընդհանուր եկամուտի չափը*
Սեփականություն
ԱՔՌԱ համաձայնագիր
Համաձայն եմ*

Այլ

Որտեղից ե՞ք իմացել քարտի մասին*
Այլ աղբյուրը*
Քարտով` ստորև նշված գումարից մեծ գործարքների վերաբերյալ SMS-տեղեկացում ծառայության ակտիվացում*
Նվազագույն գումար
Բջջային հեռախոսահամար*
SMS-հաղորդագրության լեզու*
SMS-հաղորդագրության տեսակ*
Քարտի ստացման եղանակ*

Ռեզիդենտության որոշումը

Ռեզիդենտություն*
Նշել ռեզիդենտության երկիրը
Համաձայն եմ, որ ֆինանսական կազմակերպությունն օգտագործի մուտքագրված տվյալները ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում գործող վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններին և քարտի տրամադրման և սպասարկման սակագներին (հրապարակվում են www.acba.am կայքում), հաստատում եմ, որ սույն դիմումում ներկայացված տեղեկությունը լիարժեք և հավաստի է: Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ կայքի «Խորհուրդներ քարտապաններին» բաժնում ներկայացվող վճարային քարտերի օգտագործմանն առնչվող հնարավոր ռիսկերին և անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ներկայացված խորհուրդներին: Ստորագրելով «Քարտը սուրհանդակային ծառայության միջոցով ստանալու» ստացականը՝ համաձայն եմ քարտը ստանալ Բանկի հետ համագործակցող սուրհանդակային ծառայության միջոցով:
Տեղյակ եմ, որ քարտն առաքվելու է Երևան քաղաքի տարածքում 1-3 աշխատանքային օրերի ընթացքում, իսկ ՀՀ մարզերում՝ 1-5 աշխատանքային օրերի ընթացքում սուրհանդակի կողմից ինձ հետ նախապես ճշտված հասցեով և քարտը տրամադրվելու է անձը հաստատող փաստաթղթի առկայության դեպքում: Վերջինիս բացակայության կամ նշված ժամին ու նշված հասցեում իմ բացակայության դեպքում քարտը չի տրամադրվում, սակայն ծառայությունը համարվում է մատուցված և գանձվում է Բանկի սակագներով սահմանված ծառայության միջնորդավճարը:​​  Տեղյակ եմ, որ սույն հայտը լրացնելուց և ուղարկելուց հետո Բանկի համապատասխան աշխատակիցը կարող է կապ հաստատել ինձ հետ՝ լրացումներ, ճշտումներ կատարելու կամ քարտի առաքման ծառայության հնարավորության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով։*
Նկարի վրայի գրվածը   
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 27.03.2019 15:50
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88 (շուրջօրյա)
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am