ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Չվերականգնվող վարկային գիծ
Չվերականգնվող վարկային գծերը տրամադրվում են այն ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, ովքեր ունեն փաստաթղթավորված կայուն եկամուտ:

Չվերականգնվող վարկային գծերի օգտագործման ընթացքում սահմանվում են վարկային գծի ամսական մարումներ, որի արդյունքում նվազեցվում է վարկային գծի մայր գումարը, ինչն էլ վարկային գծի ժամկետի վերջում նվազեցնում է Ձեր ֆինանսական պարտավորությունները:
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 15.05.2017 16:01