Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում

Բանկի կողմից թողարկվող քարտերով կարող են իրականացվել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ` անկանխիկ գործառնություններ:

Քարտով իրականացվող գործառնություններն են.

 • ՊՈՍ տերմինալի միջոցով վճարում,
 • քարտի տվյալների ներկայացմամբ վճարում,
 • ինտերնետի միջոցով ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների համար վճարում,
 • կանխիկ միջոցների ստացում բանկոմատներից և կանխիկի տրամադրման կետերից,
 • բանկոմատների միջոցով կանխիկ գումարի մուտքագրում քարտին,
 • բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում կամ վճարում,
 • օրենքով և Բանկի ներքին իրավական ակտերով չարգելված այլ գործառնություններ:

Քարտով գործառնություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հիշել.

 • Գործառնություն հնարավոր է իրականացնել միայն այն առևտրի ու սպասարկման կետերում կամ այն բանկոմատների միջոցով, որտեղ փակցված է տվյալ քարտային համակարգի լոգոտիպը:
 • Քարտային հաշվին մուտքագրված դրամական միջոցները կարող են օգտագործվել ամենաուշը սկսած հաջորդ բանկային օրվա ժամը 18:00-ից:
 • Եթե գործառնության կատարման համար Բանկից չի պահանջվել հավաստագրում (գործառնության կատարման իրավասության ստուգում), և գործառնության գումարը գերազանցել է հաշվի մնացորդը կամ քարտով կատարված գործառնության դիմաց գանձման ենթակա միջնորդավճարի գումարը գերազանցել է հաշվի մնացորդը, և մի քանի այլ դեպքերում կարող է առաջանալ քարտային հաշվի գերածախս, որի նկատմամբ Բանկը հաշվարկում է վարկային գծի օգտագործման համար նախատեսված տոկոսագումարներ` համաձայն Բանկի սակագների:
 • Վճարում կատարելիս, մինչև անդորրագիրը ստորագրելը, անհրաժեշտ է հավաստիանալ, որ անդորրագրում նշված գումարը համապատասխանում է Ձեր գործարքի գումարին:
 • Քարտով կատարված գործարքների անդորրագրերը խորհուրդ է տրվում պահպանել գործարքի կատարման օրվանից հետո առնվազն երեք ամիս:
 • Քարտով վճարում կատարելիս անհրաժեշտ է քարտը միշտ պահել տեսադաշտում:
 • Եթե հրաժարվում եք գնումից, ապա պահանջեք չեղյալ համարել (VOID) Ձեր վճարումը և պահեք գործարքի չեղյալ համարելու անդորրագիրը մինչև հերթական քաղվածքի ստացումը, որպեսզի համոզվեք, որ գումարը քաղվածքում չի երևում և չի գանձվել:
 • Բանկը սահմանափակում է քարտով մեկ օրվա ընթացքում կանխիկի ստացման գործառնությունների քանակը և առավելագույն գումարը, մեկ օրվա ընթացքում վճարային գործառնությունների առավելագույն գումարը, և այդ սահմանչափերի գերազանցումը կարող է գործարքի մերժման պատճառ հանդիսանալ: Սահմանաչափերը կարող են փոփոխվել Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված չափով քարտապանի կողմից Բանկին դիմելու դեպքում:
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 02.02.2023 17:18
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am