ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման վարկավորման ծրագիր
Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում վարկային միջոցները նախատեսված են խաղողի այգիներում և պտղատու այգիներում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման (մոնտաժման) աշխատանքների իրականացման համար: Կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերը ներառում են կարկտապաշտպան ցանցը, կոնստրուկտիվ մասերը, ցինկապատ լարերը և կապիչները:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Տոկոսադրույք
12%, որից սուբսիդավորվում է 10%-ը
Տևողությունը
մինչև 84 ամիս
Առավելագույն գումար
100,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 21.06.2018 17:47