ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Աշխատատեղեր
Հարգելի այցելու,

Այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ առկա թափուր աշխատատեղերին:

Դուք կարող եք բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Ձեր անուն ազգանունը:

Վարկային ռիսկի կառավարման բաժնի մասնագետ

Հասցե՝ ք. Երևան, Արամի 82-84

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն

 • պորտֆելային և անհատական վերլուծությունների իրականացում, հաշվետվությունների կազմում,
 • վարկային ռիսկի գնահատման համակարգի կատարելագործման համար վերլուծությունների իրականացում և առաջարկների ներկայացում,
 • հաճախորդների վարկունակության գնահատման գործընթացի գնահատում և կատարելագործում, տեխնիկական առաջադրանքների ներկայացում,
 • վարկային նոր պրոդուկտների ներդրման հետ առնչվող ռիսկերի բացահայտում և գնահատում,
 • Բանկի ղեկավարությանը, Խորհրդին և գործընկեր կազմակերպությունների համար հաշվետվությունների պատրաստում,
 • և այլն

Պահանջվող հմտություններ

 • բարձրագույն կրթություն (տնտեսագիտական, մաթեմատիկական),
 • բանկային գործի իմացություն,
 • ֆինանսական և վիճակագրական տվյալների վերլուծության ունակություն,
 • հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի լավ իմացություն,
 • համակարգչային գիտելիքներ, Microsoft excel ծրագրի լավ իմացություն,
 • SQL Server Management Studio, VBA in Excel, Excel & Power BI, Eviews, Stata կամ այլ վերլուծական ծրագրերի իմացությունը և ֆինանսական համակարգին առնչվող հավաստագրերի առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ֆինանսաբանկային ոլորտում աշխատանքային փորձը ցանկալի է,
 • արագ սովորելու և հարմարվելու ունակություն,
 • գրագետ հաղորդակցվելու և ներկայացնելու ունակություն,
 • պլանավորված և կազմակերպված աշխատելու ունակություն,
 • միայնակ և թիմային աշխատելու ունակություն,
 • անհրաժեշտության դեպքում լարված և ծանրաբեռնված իրավիճակում աշխատելու ունակություն,

Դիմելու կարգը

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը» լրացնել և ուղարկել այն job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով Վարկային ռիսկի կառավարման բաժին:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի, և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 25/06/17թ.

Ներքին աուդիտի մասնագետ

Աշխատավայրը՝ ՀՀ, ք. Երևան

Աշխատանքային գրաֆիկը՝ երկուշաբթի-ուրբաթ, ժամը 9:00-18:00


Աշխատանքի նկարագրություն

 • Օրենսդրության և աուդիտի ընթացակարգերին համապատասխան Բանկում առանձին գործընթացների և մասնաճյուղերի վերստուգումների իրականացում,
 • Բանկի գործունեության հետ կապված ռիսկերի բացահայտում և ներկայացում, ինչպես նաև ռիսկերի կառավարման գործող համակարգի գնահատում,
 • Որակյալ աուդիտի հաշվետվությունների կազմում, համապատասխան դիտարկումների և առաջարկությունների ներկայացում,
 • Իրականացված վերսուգումների պատշաճ փաստաթղթավորման ապահովում,
 • Դիտարկումների և առաջարկությունների հիման վրա վրա տրված հանձնարարականների ներդրման ընթացքի հետստուգումային հսկողության իրականացում և արդյունքների ներկայացում:

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն, ընդ որում՝ ֆինանսների, հաշվապահության, աուդիտի ոլորտում բակալավրի որակավորումը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ՀՀ ԿԲ համապատասխան որակավորման առկայություն կամ սեղմ ժամկետներում նման որակավորում ստանալու ունակություն, այլ հարակից որակավորումների (օրինակ` CIA, ACCA, CISA, CFA և այլն) առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Նվազագույնը 2 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձ ֆինանսական հատվածում, վերստուգումներ իրականացնելու փորձը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հայերենի գերազանց, անգլերենի լավ իմացություն, ռուսերեն և ֆրանսերեն լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • MS Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի լավ իմացություն,
 • Ազնվություն, հստակ սահմանված ժամկետներում աշխատանքը որակով կատարելու ունակություն, վերլուծական ճկուն մտածելակերպի առկայություն, մանրամասներին ուշադրություն դարձնելու և դրանք ճիշտ գնահատելու հմտություն,
 • Բանկի բոլոր աշխատակիցների, այդ թվում՝ աուդիտի թիմի անդաmների և ղեկավարության հետ արդյունավետ հաղորդակցվելու հմտություն, թիմում արժեք ավելացնելու պատրաստակամություն,
 • Աշխատանքում ձեռքբերված գաղտնի տեղեկատվության հետ աշխատելու ունակություն,
 • ՀՀ տարածքում գործուղումներ մեկնելու պատրաստակամություն:

Դիմելու կարգը

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը» լրացնել և ուղարկել այն job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով Ներքին աուդիտ:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 27.06.18թ.

ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզնեսի խորհրդատու

Աշխատանքի վայր` Եղվարդ մասնաճյուղ, ք. Եղվարդ, Չարենցի 48

Աշխատանքային ժամեր` 9:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում, համապատասխան խորհրդատվության տրամադրում, համապատասխան պրոդուկտների ու ծառայությունների առաջարկում,
 • Հաճախորդների տնտեսության վերլուծություն,
 • Տրամադրված վարկերի վերահսկում (մոնիտորինգ),
 • Նոր հաճախորդներ ներգրավելու կապակցությամբ միջոցառումների պլանավորում և կազմակերպում,
 • Հավանական հաճախորդների մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
 • Առկա հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում,

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն մաթեմատիկայի, տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հարակից ոլորտներում,
 • Բանկային գործունեությանն առնչվող ՀՀ օրենսդրության իմացություն,
 • Վարկավորման գործընթացների տիրապետում,
 • Վերլուծական մտածելակերպ,
 • Վաճառքի հմտություն,
 • Հաղորդակցվելու հմտություն,
 • Սթրեսային պայմաններում աշխատելու ունակություն,
 • Կոնֆլիկտների կառավարման ունակություն,
 • Թիմային աշխատանք կատարելու ունակություն,
 • Որոշումներ կայացնելու ունակություն,
 • Համակարգչային գրագիտություն:

Դիմելու կարգը

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը» լրացնել և ուղարկել այն job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով ՓՄՁ և կորպորատիվ բիզնեսի խորհրդատու - ԵՂՎԱՐԴ:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 05/07/2018թ.

Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ

Աշխատանքի վայր՝ «Կոտայք» մասնաճյուղ, ք.Աբովյան, Հատիսի 4/2

Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց ընթացիկ, քարտային հաշիվների բացում փակում,
 • Հաշիվերին դրամական միջոցների ելքերի մուտքերի իրականացում,
 • Կանխիկ և անկանխիկ փոխանցումների իրականացում,
 • Ավանդների և պարբերական փոխանցման հանձնարարականների կազմում, արտարժույթի փոխարկում,
 • Տեղեկանքների կազմում և տրամադրում,
 • Ներբանկային միջբանկային և միջազգային փոխանցումներ,
 • Վարկերի ձևակերպում, վարկի գումարի կանխիկ տրամադրում կամ փոխանցում, գործառնական օրվա գործի փաստաթղթերի հավաքում և կազմում,
 • Հեռախոսազանգերի միջոցով հաճախորդների սպասարկում:

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն,
 • Տեղեկացվածություն ՀՀ բանկային ոլորտից և բանկերի կողմից մատուցվող ծառայություններից,
 • Համակարգչային բազային գիտելիքներ,
 • Ծանրաբեռնված աշխատելու կարողություն,
 • Հայերեն լեզվի գերազանց բանավոր և գրավոր հմտություններ,
 • Հաճախորդների հետ գրագետ հաղորդակցվելու հմտություններ,
 • Անգլերենի, ռուսերենի և այլ օտար լեզուների իմացությունը կդիտարկվի որպես առավելություն,
 • Բիզնես գրագրության կանոնների տիրապետում,
 • Խնդիրների բացահայտման, իրավիճակի ճիշտ վերլուծության և արդյունավետ առաջարկների կատարման կարողություն,
 • Ճշգրտություն և պատասխանատվության բարձր զգացում,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն:

Դիմելու կարգը

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը» լրացնել և ուղարկել այն job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով Հաճախորդների սպասարկման մասնագետ- ԿՈՏԱՅՔ:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 05/07/2018թ.

Գյուղատնտեսական բիզնեսի խորհրդատու

Աշխատանքի վայր՝ Եղվարդ մասնաճյուղ, ք. Եղվարդ, Չարենցի 48

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Հաճախորդների կարիքների բացահայտում և դրանց համապատասխան պրոդուկտների/ծառայությունների վաճառքի իրականացում,
 • Արդյունավետ հաղորդակցման միջոցով նոր հաճախորդների ներգրավում, հավանական հաճախորդների մասին տեղեկատվության հավաքագրում,
 • Հաճախորդների հետ հարաբերությունների կառավարում, բարձրակարգ սպասարկման ապահովում, խորհրատվության տրամադրում,
 • Հաճախորդների գյուղատնտեսական գործունեության վերլուծություն,
 • Բանկային ծառայությունների նպատակային և որակյալ վաճառքների իրականացում, վաճառքների պլանների կատարում,
 • Համայնքներում բանկային ծառայությունների վաճառքների ակտիվացման ծրագրերի իրականացում,
 • Խնդրահարույց վարկերի նկատմամբ վերահսկողություն:
 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հարակից ոլորտում,
 • Բանկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի իմացություն,
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ, ազատ հաղորդակցվելու և արդյունավետ բանակցություն վարելու, կոնֆլիկտների կառավարման ունակություն, ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատելու կարողություն,
 • Վերլուծական մտածելակերպ, արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն, թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող բազային տեսական գիտելիքների տիրապետում,
 • MS Office (մասնավորապես MS Excel) ծրագրային փաթեթի իմացություն,
 • Դրական և պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք գործի նկատմամբ:

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն կրթություն տնտեսագիտության, ֆինանսների կամ հարակից ոլորտում,
 • Բանկային համակարգը կարգավորող օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի իմացություն,
 • Ժամանակի կառավարման և կազմակերպչական հմտություններ, ազատ հաղորդակցվելու և արդյունավետ բանակցություն վարելու, կոնֆլիկտների կառավարման ունակություն, ծանրաբեռնված գրաֆիկով աշխատելու կարողություն,
 • Վերլուծական մտածելակերպ, արագ կողմնորոշվելու և որոշումներ կայացնելու ունակություն, թիմում աշխատելու ունակություն,
 • Գյուղատնտեսության ոլորտին վերաբերող բազային տեսական գիտելիքների տիրապետում,
 • MS Office (մասնավորապես MS Excel) ծրագրային փաթեթի իմացություն,
 • Դրական և պրոֆեսիոնալ վերաբերմունք գործի նկատմամբ:

Դիմելու կարգը

Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձիք, կարող են բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Գյուղատնտեսականբիզնեսիխորհրդատու - ԵՂՎԱՐԴ:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Ծրագրավորող

Աշխատանքի վայր՝ ք. Երևան

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Պահանջվող հմտություններ

 • Առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ,
 • SQL Server տվյալների բազայի ձևավորում և ծրագրավորում,
 • C# , ADO.NET, T-SQL և OOP-ի լավ իմացություն,
 • ASP.Net MVC, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, Jquery, AJAX իմացություն:

Ընձեռված առավելություններ

 • Երաշխավորված բարձր աշխատավարձ
 • Ապահովագրություն
 • Սոցիալական փաթեթ
 • Վերապատրաստման ծրագրեր

Դիմելու կարգը

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը», լրացնել և ուղարկել job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով «Ծրագրավորող»:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Բանկի աշխատակիցներ

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 22.06.2017 12:48
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am