ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Աշխատատեղեր
Հարգելի այցելու,

Այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ առկա թափուր աշխատատեղերին:

Դուք կարող եք բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Ձեր անուն ազգանունը:

Ծրագրավորման նոր տեխնոլոգիաների զարգացման բաժին

Պաշտոնը՝ Ծրագրավորող
Աշխատանքի վայր` ՀՀ, ք. Երևան, Տ. Պետրոսյան 31/1
Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն

 • Մասնակցել հավելվածի մշակմանը
 • Զարգացնել տեխնիկական առանձնահատկություններին համապատասխան ֆունկցիաներ
 • Ծրագրային ապահովման ելակետային ծածկագրի և ֆունկցիոնալության ստուգում

Նվազագույն պահանջներ

 • Բարձրագույն կրթություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում
 • SQL Server տվյալների բազայի ձևավորում և ծրագրավորում
 • C# , ADO.NET և T-SQL լավ իմացություն
 • OOP-ի հիմնական սկզբունքների իմացություն
 • ASP.Net MVC, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, Jquery, AJAX իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն
 • Արագ սովորելու և հարմարվելու ունակություն
 • Լավ վերլուծական հմտություններ
 • Համագործակցել թիմի հետ և համատեղ աշխատել նախագծերի վրա
 • Անգլերենի լավ իմացություն (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի)

Դիմելու կարգը՝
Նշված պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձիք կարող են բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը, լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Software Developer:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի լրացված դիմումը չի քննարկվի և դիմումին ընթացք չի տրվի: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Դիմումների ընդունման սկիզբ` 31/10/17թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 30/11/17թ.

Տեղեկատվական անվտանգության բաժնի մասնագետ
Աշխատանքի վայր՝ ք. Երևան, Դավթաշեն 1 թաղ., Տ. Պետրոսյան 42/2
Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00-18:00

Աշխատանքի նկարագրություն
 • Տեղեկատվական անվտանգության համակարգերի (SIEM, DLP, Antivirus, IPS/IDS և այլն) սպասարկում, մոնիթորինգ և առաջացող խնդիրների վերլուծություն
 • Տեղեկատվական համակարգերի վերահսկում
 • Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորումների վերահսկում և պարբերական վերանայում
 • Տեղեկատվական համակարգերի ուսումնասիրում, խոցելիությունների և տեղեկատվական անվտանգությանը վերաբերվող թերությունների բացահայտում
Պահանջվող հմտություններ
 • Բազային գիտելիքներ կիրառվող ստանդարտների, առկա տենդենցների և անվտանգության համակարգերի վերաբերյալ
 • Տեղեկատվական համակարգերի հիմունքների իմացություն (ցանկալի է աշխատանքի փորձ)
 • Ընդհանուր գիտելիքներ տվյալների բազաների ղեկավարման համակարգերի վերաբերյալ (MSSQL Server, MySQL կամ ցանկացած այլ)
 • Ծրագրավորման որոշակի բազային փորձի առկայություն (Windows/Linux համակարգերում սկրիպտերի կազմում, PowerShell, Python, Transact SQL կամ որևէ ծրագրավորման լեզվի իմացություն)
 • Վերլուծական մտածելակերպ, սովորելու, առաջացող խնդիրները վերլուծելու և նոր համակարգերը ուսումնասիրելու ունակություն
Դիմելու կարգը
Վերոնշյալ պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը, լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով Information security specialist.

Տեղեկացնում ենք, որ թերի լրացված դիմումը չի քննարկվի և դիմումին ընթացք չի տրվի: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Դիմումների ընդունման սկիզբ` 07/11/17թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 30/11/2017թ.

Իրավաբան

Ստորաբաժանում` Բիզնես գործընթացների իրավական սպասարկման բաժին

Աշխատանքի վայր՝ ք.Երևան, Արամի 82-84

Աշխատանքային ժամեր՝ 09:00 - 18:00

Աշխատանքային պարտականություններ

 • Մշակել բիզնես գործընթացներին առնչվող պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթեր,
 • Իրավաբանական փորձաքննության ենթարկել վարկային փաթեթները և տրամադրել իրավաբանական եզրակացություն,
 • Տրամադրել իրավաբանական կարծիք, եզրակացություն կամ խորհրդատվություն բիզնես գործընթացների առնչությամբ,
 • Մշակել կամ իրավաբանական փորձաքննության ենթարկել Բանկի կողմից կնքվող ֆինանսական պայմանագրերը, վարել բանակցություններ, այդ պայմանագրերի կնքման առնչությամբ պայմանագրի մյուս կողմին կամ երրորդ անձանց տրամադրել իրավաբանական կարծիք (legal opinion),
 • Ուսումնասիրել նոր ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, նոր ընդունված նախադեպային որոշումները, գնահատել դրանց ազդեցությունը, ըստ անհրաժեշտության, դրանց վերաբերյալ ծանուցել և իրավաբանական եզրակացություն տրամադրել Բանկի ստորաբաժանումներին,
 • Ապահովել բիզնես գործընթացներին առնչվող ներքին իրավական ակտերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և Բանկի կանոնադրության պահանջներին,
 • Ապահովել բիզնես գործընթացների իրավական համապատասխանությունը,
 • Բանկի աշխատակիցների համար կազմակերպել և վարել բիզնես գործընթացների իրավական կարգավորմանն առնչվող հարցերով դասընթացներ

Պահանջվող հմտություններ և որակավորումներ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն` լավ առաջադիմությամբ,
 • Անգլերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, ռուսերեն լեզվի լավ տիրապետում, ցանկալի է նաև ֆրանսերեն լեզվի իմացություն,
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Պարտաճանաչություն,
 • Աշխատասիրություն,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն

Դիմելու կարգը՝

Նշված պահանջներին համապատասխանող և մրցույթին մասնակցել ցանկացող անձիք կարող են բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը, լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Lawyer:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի լրացված դիմումը չի քննարկվի և դիմումին ընթացք չի տրվի: Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Դիմումների ընդունման սկիզբ` 08/11/17թ.

Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ` 30/11/2017թ.

Բանկի աշխատակիցներ

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 22.06.2017 12:48
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.: (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս: (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ: acba@acba.am