ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Աշխատատեղեր
Հարգելի այցելու,

Այս էջում Դուք կարող եք ծանոթանալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿՈՒՄ առկա թափուր աշխատատեղերին:

Դուք կարող եք բեռնել Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը լրացնել և ուղարկել job@acba.am հասցեին` նամակի թեմա (subject) դաշտում անպայման նշելով Ձեր անուն ազգանունը:

Նախագծերի կառավարման, ռազմավարության մշակման և ինովացիայի բաժին

Պաշտոն՝ Նախագծերի կառավարման, ռազմավարության մշակման և ինովացիա բաժնի մասնագետ

Աշխատանքի վայր՝ ք. Երևան, Արամի 82-84

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00 – 18:00

Աշխատանքինկարագրություն՝

 • Բանկի աշխատակիցներից հավաքագրել նորարարական գաղափարներ և առաջարկներ և պլանավորել լավագույնների իրականացումը,
 • Հետևելով համաշխարհային բանկային թրենդներին՝ հանդես գալ նորարարարական առաջարկներով և նախաձեռնել դրանց իրականացումը,
 • Պլանավորել, իրականացնել, վերահսկել և ամփոփել նախագծեր համապատասխան համակարգերի միջոցով,
 • Վերանայել նախագիծը փոփոխվող կարիքներին և պահանջներին բավարարելու համար,
 • Բացահայտել նախագծի իրականացման շրջանակներում անհրաժեշտ ռեսուրսները, ինչպես նաև մշակել անհատական առաջադրանքներ,
 • Վերանայել և ստուգել նախագիծն իրականացնող թիմի կողմից ստացված արդյունքները,
 • Կազմել նախագծի իրականացման վերաբերյալ շաբաթական հաշվետվություններ,
 • Հետևել բանկի ռազմավարական ծրագրի իրականացման ընթացքին և կազմել վերջինիս վերաբերյալ հաշվետվություններ,
 • Կոորդինացնել բանկի ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացը՝ սերտ համագործակցելով մյուս ստորաբաժանումների հետ:

Անհրաժեշտհմտություններևորակավորումներ՝

 • Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, տեխնիկական կամ հարակից ոլորտներում),
 • PMP որակավորումը կդիտվի որպես առավելություն,
 • Հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն լեզուների գերազանց իմացություն ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր,
 • Wrike և/կամ նախագծերի կառավարման այլ համակարգերի իմացություն,
 • Առնվազն 1 տարվա փորձ նախագծերի կառավարման ոլորտում,
 • Հետազոտություններ իրականացնելու հմտություններ՝ անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման համար,
 • Ներկայացման նյութեր պատրաստելու հմտություններ,
 • Ստեղծագործ մտածելակերպ,
 • Նորարարական գաղափարներով հանդես գալու նախաձեռնողականություն,
 • Նախագծերի շրջանակում տարբեր մատակարարների հետ աշխատելու, ինչպես նաև բյուջեների վերահսկման հմտություն.
 • Հաղորդակցման հմտություն,
 • Գերազանց կազմակերպչական հմտություն,
 • Թիմում աշխատելու ունակություն:

Դիմումի ընթացակարգ՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը», լրացնել և ուղարկել job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով Նախագծերի կառավարման, ռազմավարության մշակման և ինովացիայի բաժնի մասնագետ:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:


Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:


Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝
31/10/2018թ.

Բիզնես գործընթացների իրավական սպասարկման բաժին

Պաշտոնը՝ ավագ իրավաբան

Աշխատավայր՝ Արամի փողոց 82-84

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00Աշխատանքի նկարագրություն

 • Մշակել բիզնես գործընթացներին առնչվող պայմանագրեր, համաձայնագրեր և այլ իրավական փաստաթղթեր,
 • Իրավաբանական փորձաքննության ենթարկել վարկային փաթեթները և տրամադրել իրավաբանական եզրակացություն,
 • Տրամադրել իրավաբանական կարծիք, եզրակացություն կամ խորհրդատվություն բիզնես գործընթացների առնչությամբ,
 • Մշակել կամ իրավաբանական փորձաքննության ենթարկել Բանկի կողմից կնքվող ֆինանսական պայմանագրերը, վարել բանակցություններ, այդ պայմանագրերի կնքման առնչությամբ պայմանագրի մյուս կողմին կամ երրորդ անձանց տրամադրել իրավաբանական կարծիք (legal opinion),
 • Ուսումնասիրել նոր ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերը, դրանցում կատարված փոփոխությունները, նոր ընդունված նախադեպային որոշումները, գնահատել դրանց ազդեցությունը, ըստ անհրաժեշտության, դրանց վերաբերյալ ծանուցել և իրավաբանական եզրակացություն տրամադրել Բանկի ստորաբաժանումներին,
 • Ապահովել բիզնես գործընթացներին առնչվող ներքին իրավական ակտերի համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության և Բանկի կանոնադրության պահանջներին,
 • Ապահովել բիզնես գործընթացների իրավական համապատասխանությունը,
 • Բանկի աշխատակիցների համար կազմակերպել և վարել բիզնես գործընթացների իրավական կարգավորմանն առնչվող հարցերով դասընթացներ:

Պահանջվող հմտություններ

 • Բարձրագույն իրավաբանական կրթություն` լավ առաջադիմությամբ,
 • Անգլերեն լեզվի գերազանց տիրապետում, ռուսերեն լեզվի լավ տիրապետում, ցանկալի է նաև ֆրանսերեն լեզվի իմացություն,
 • Բանկային համակարգում առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ,
 • Որոշումներ կայացնելու կարողություն
 • Արագ կողմնորոշվելու ունակություն,
 • Պարտաճանաչություն,
 • Աշխատասիրություն,
 • Թիմում աշխատելու կարողություն,
 • Պլանավորման և կազմակերպման ունակություն,
 • Հաղորդակցության հմտություններ:

Դիմումի ընթացակարգ՝

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը», լրացնել և ուղարկել job@acba.amէլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով ԻՐԱՎԱԲԱՆ


Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:


Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ՝ 03/09/2018թ.

Ծրագրավորող

Աշխատանքի վայր՝ ք. Երևան

Աշխատանքային ժամեր՝ 9:00-18:00

Պահանջվող հմտություններ

 • Առնվազն 6 ամսվա աշխատանքային փորձ,
 • SQL Server տվյալների բազայի ձևավորում և ծրագրավորում,
 • C# , ADO.NET, T-SQL և OOP-ի լավ իմացություն,
 • ASP.Net MVC, HTML, CSS, JavaScript, AngularJS, Jquery, AJAX իմացություն:

Ընձեռված առավելություններ

 • Երաշխավորված բարձր աշխատավարձ
 • Ապահովագրություն
 • Սոցիալական փաթեթ
 • Վերապատրաստման ծրագրեր

Դիմելու կարգը

Մրցույթին մասնակցել ցանկացող թեկնածուներին խնդրում ենք բեռնել «Աշխատանքի ընդունվել ցանկացողների համար դիմումի ձևը», լրացնել և ուղարկել job@acba.am էլեկտրոնային հասցեին՝ նամակի թեմա (subject) դաշտում նշելով «Ծրագրավորող»:

Տեղեկացնում ենք, որ թերի և ոչ պատշաճ կերպով լրացված դիմումի ձևը, ինչպես նաև այլ կազմակերպությունների կամ այլ ֆորմատով լրացված դիմումի ձևերը, ռեզյումեները և ինքնակենսագրականները չեն ընդունվի և ընթացք չի տրվի:

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող սահմանափակ թվով թեկնածուներ:

Բանկի աշխատակիցներ

Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 22.06.2017 12:48
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am