Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
24/7 BANKING

Շուրջօրյափոխանցումներիիրականացում ACBA ONLINE համակարգիև ACBA Mobile բջջայինհավելվածիմիջոցով

Այսուհետ ԱԿԲԱ ԲԱՆԿՈՒՄ սպասարկվող Ձեր ընթացիկ կամ քարտային հաշիվներից հնարավոր է իրականացնել փոխանցում Ձեր քարտային հաշվին 24/7 սկզբունքով: Սա նշանակում է, որ Դուք կարող եք ACBA ONLINE համակարգի և ACBA Mobile բջջային հավելվածի միջոցով նույնիսկ ոչ աշխատանքային օրերին և ոչ աշխատանքային ժամերին իրականացնել հետևյալ տեսակի փոխանցումները և ազատ տնօրինել Ձեր ֆինանսական միջոցները ժամանակի ռեալ ռեժիմում.

  • Քարտային հաշվից փոխանցում այլ քարտային հաշվին
  • Ընթացիկ հաշվից փոխանցում քարտային հաշվին

2. Հաշիվների 24/7 համալրումկանխիկիմուտքագրմանտերմինալներիմիջոցով

Ի լրումն կանխիկի մուտքագրման հնարավորությամբ (CASH-IN) բանկոմատների միջոցով Ձեր քարտի համալրման, այսուհետ Բանկի կամ EasyPay, Tellcell, Idram, Mobidram համակարգի կանխիկ դրամի մուտքագրման տերմինալների միջոցով Ձեր քարտային հաշիվները համալրելու դեպքում, գումարը կակտիվանա Ձեր քարտային հաշվին հաշված րոպեների ընթացքում:

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

  • Տարբեր արժույթներով հաշիվների միջև փոխանցում կատարելիս փոխարկումն իրականացվում է գործարքի կատարման պահին Բանկի գործող փոխարժեքով:
  • Ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին հաշիվներին իրականացված մուտքային գործարքները հասանելի են դառնում ամբողջ գումարի չափով, իսկ գանձման ենթակա միջնորդավճարները և/կամ կուտակված տոկոսագումարները (դրանց առկայության դեպքում) գանձվում են հաշվից գործառնությունները Բանկում ձևակերպվելու ժամանակ՝ հաջորդ աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ուստի խնդրում ենք լինել ուշադիր, քանի որ հնարավոր են քարտային հաշվի գերածախսի առաջացման դեպքեր, եթե գործարքները Բանկում ձևակերպման պահին գանձման ենթակա միջնորդավճարները և/կամ կուտակված տոկոսագումարը գերազանցում են հաշվի մնացորդը: Սույն դրույթը կարգավորվում է Բանկի կողմից իրականացվող վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններով
  • Եթե հաճախորդը ունի ժամկետանց կամ դուրս գրված պարտավորություն, ապա ոչ աշխատանքային ժամերին և օրերին քարտային հաշիվներին իրականացված մուտքային գործարքները կակտիվացվեն հաջորդ աշխատանքային օրը:
  • Եթե հաճախորդը ունի ԴԱՀԿ ծառայության գծով չկատարված պարտավորություն, ապա քարտային հաշվի համալրում չի իրականացվում:
ACBA ONLINE համակարգի, ACBA Mobile բջջային հավելվածի միջոցով կամ կանխիկի մուտքագրման տերմինալների, բանկային ավտոմատացված մեքենաների միջոցով Քարտային հաշվի վարկային գծի պարտադիր մարման, անտոկոս ժամանակահատվածում մարում իրականացնելու կամ վարկային գծի ժամկետի վերջում մարումն ապահովելու համար, անհրաժեշտ է գործարքն իրականացնել մինչև մարման օրվա ժամը 18:00-ն:
Tellcell, Idram և Mobidram
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 06.02.2023 12:38
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am