ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Քարտերով գործառնությունների իրականացում

Բանկի կողմից թողարկվող քարտերով կարող են իրականացվել ինչպես կանխիկ, այնպես էլ` անկանխիկ գործառնություններ:

Քարտով իրականացվող գործառնություններն են.

 • ՊՈՍ տերմինալի միջոցով վճարում,
 • քարտի տվյալների ներկայացմամբ վճարում,
 • ինտերնետի միջոցով ապրանքների, ծառայությունների և աշխատանքների համար վճարում,
 • կանխիկ միջոցների ստացում բանկոմատներից և կանխիկի տրամադրման կետերից,
 • բանկոմատների միջոցով կանխիկ գումարի մուտքագրում քարտին,
 • www.arca.am ինտերնետային կայքի և բանկոմատի միջոցով քարտից քարտ փոխանցում կամ վճարում,
 • օրենքով և Բանկի ներքին իրավական ակտերով չարգելված այլ գործառնություններ:

Քարտով գործառնություն իրականացնելիս անհրաժեշտ է հիշել.

 • Գործառնություն հնարավոր է իրականացնել միայն այն առևտրի ու սպասարկման կետերում կամ այն բանկոմատների միջոցով, որտեղ փակցված է տվյալ քարտային համակարգի լոգոտիպը:
 • Քարտային հաշվին մուտքագրված դրամական միջոցները կարող են օգտագործվել ամենաուշը սկսած հաջորդ բանկային օրվա ժամը 18:00-ից:
 • Եթե գործառնության կատարման համար Բանկից չի պահանջվել հավաստագրում (գործառնության կատարման իրավասության ստուգում), և գործառնության գումարը գերազանցել է հաշվի մնացորդը կամ քարտով կատարված գործառնության դիմաց գանձման ենթակա միջնորդավճարի գումարը գերազանցել է հաշվի մնացորդը, և մի քանի այլ դեպքերում կարող է առաջանալ քարտային հաշվի գերածախս, որի նկատմամբ Բանկը հաշվարկում է վարկային գծի օգտագործման համար նախատեսված տոկոսագումարներ` համաձայն Բանկի սակագների:
 • Վճարում կատարելիս, մինչև անդորրագիրը ստորագրելը, անհրաժեշտ է հավաստիանալ, որ անդորրագրում նշված գումարը համապատասխանում է Ձեր գործարքի գումարին:
 • Քարտով կատարված գործարքների անդորրագրերը խորհուրդ է տրվում պահպանել գործարքի կատարման օրվանից հետո առնվազն երեք ամիս:
 • Քարտով վճարում կատարելիս անհրաժեշտ է քարտը միշտ պահել տեսադաշտում:
 • Եթե հրաժարվում եք գնումից, ապա պահանջեք չեղյալ համարել (VOID) Ձեր վճարումը և պահեք գործարքի չեղյալ համարելու անդորրագիրը մինչև հերթական քաղվածքի ստացումը, որպեսզի համոզվեք, որ գումարը քաղվածքում չի երևում և չի գանձվել:
 • Բանկը սահմանափակում է քարտով մեկ օրվա ընթացքում կանխիկի ստացման գործառնությունների քանակը և առավելագույն գումարը, մեկ օրվա ընթացքում վճարային գործառնությունների առավելագույն գումարը, և այդ սահմանչափերի գերազանցումը կարող է գործարքի մերժման պատճառ հանդիսանալ: Սահմանաչափերը կարող են փոփոխվել Բանկի ներքին իրավական ակտերով սահմանված չափով քարտապանի կողմից Բանկին դիմելու դեպքում:
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 21.02.2022 11:03
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am