Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Արժեթղթերով գործառնություններ

Բանկը Ձեզ է ընձեռում ՀՀ արժեթղթերի շուկայում Բանկի անունից և Հաճախորդի հաշվին կամ Հաճախորդի անունից և Հաճախորդի հաշվին Հաճախորդի հանձնարարականների հիման վրա իրականացնել արժեթղթերի առք/վաճառք գործառնություններ (բրոքերային ծառայություն):

Օգտվելով բանկի կողմից առաջարկվող բրոքերային ծառայություններից` Դուք ունեք հնարավորություն ներդրումներ կատարել «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ ԱՐՄԵՆԻԱ» ԲԲԸ ֆոնդային բորսայում գնանշվող արժեթղթերում, ինչպես նաև ՀՀ չկարգավորվող արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող արժեթղթերում:

Բանկի կողմից մատուցվող բրոքերային ծառայությունների պայմաններին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումներով՝

 1. Արժեթղթերի շուկայում բրոքերային ծառայությունների մատուցման ընթացակարգ
 2. Բրոքերային ծառայությունների մատուցման պայմանագրի օրինակելի ձև
 3. Բրոքերային ծառայությունների մատուցման սակագներ (ուժի մեջ է 12.03.2018թ.)
 4. Արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված հնարավոր ռիսկերի նկարագիր
 5. Բանկի և հաճախորդի շահերի բախման սահմանափակման քաղաքականություն
 6. Ներդրումային փորձի և գիտելիքների մասին հարցաթերթիկ
 7. Պրոֆեսիոնալ հաճախորդ դասակարգվելու համաձայնություն
 8. Բրոքերային ծառայությունների մատուցման շրջանակներում իրավաբանական անձի կողմից լիազորված անձանց ցուցակ
 9. Դրամական միջոցների դեպոնացման և արժեթղթերի առևտրային արգելադրման դիմում
 10. Արժեթղթերի գնման/վաճառքի հանձնարարական N__(երկրորդային շուկայի դեպքում)
 11. Արժեթղթերի գնման/վաճառքի հանձնարարական N__(առաջնային շուկայի դեպքում)
 12. Հանձնարարականի մերժման ծանուցում
 13. Հանձնարարականի կասեցման դիմում
 14. Գործարքի մասին հաշվետվություն
 15. Հաճախորդին պրոֆեսիոնալ դասակարգելու արձանագրություն

Բանկի կողմից բրոքերային ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է Հաճախորդի հետ կնքված Պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ և նախատեսում է Հաճախորդի կողմից միակողմանիորեն լուծելու հնարավորություն՝ այդ մասին Բանկին առնվազն 10 օր առաջ տեղեկացնելու պայմանով:

Ուշադրություն. Հանձնարարկանում նշված պայմաններին համապատասխան գործարքների կատարման դեպքում արժեթղթերում ներդրումների հետ կապված վարկային, շուկայական և իրացվելիության ՌԻUԿԸ ԿՐՈՒՄ Է ՀԱՃԱԽՈՐԴԸ: Բանկը ՉԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑԵԼՈՒ հաճախորդի կրած վնասները, եթե դրանք չեն առաջացել Բանկի կողմից անբարեխիղճ վարքագծի արդյունքում:

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 06.02.2023 15:07
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am