Շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 88 99
American Express քարտերի շուրջօրյա սպասարկում
010 31 99 99
acba digital
Կապ մեզ հետ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
«Անկանխիկ գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքն ուժի մեջ մտնելու վերաբերյալ
2022-07-08

Ս.թ. հուլիսի 1-ից ուժի մեջ է մտել «Անկանխիկ գործառնությունների մասին» ՀՀ օրենքը (այսուհետ՝ Օրենք): Օրենքի համաձայն, 2022թ.-ի հուլիսի 1-ից Հայաստանի Հանրապետության տարածքում 300 հազար ՀՀ դրամը գերազանցող` օրենքով սահմանված գործարքների դիմաց վճարումները, իսկ օրենքով սահմանված որոշ ծառայությունների դեպքում՝ անկախ գումարային սահմանաչափից, ինչպես նաև պետական գրանցում պահանջող գործարքների դիմաց վճարումները, եթե գործարքի գումարը գերազանցում է 500 հազար ՀՀ դրամը, պետք է իրականացվեն անկանխիկ եղանակով։ Համաձայն օրենքի, առևտրի և սպասարկման բոլոր կետերը (հետագայում` ԱՍԿ)` բացառությամբ կրպակների, պետք է ունենան և հաճախորդի ցանկությամբ ապահովեն վճարային քարտերի միջոցով վճարումների ընդունում։


ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող առևտրային բանկերից երկուսը՝ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ն և «ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն, Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի բաց օֆերտայի և բանկերի միջև տեղի ունեցած քննարկումների հիման վրա, հանձն են առել և իրականացրել են համապատասխան մեծածավալ ներդրումներ և աշխատանքներ՝ շահառուների մոտ ՀԴՄ սարքերի միջոցով անկանխիկ վճարումներ ընդունելու համակարգի ակտիվացման նպատակով։


Սույն նախագծի շրջանակում Բանկը սպասարկումն իրականացնելու է ստորև նվազագույն սակագներով՝

Քարտատեսակ

Միջնորդավճար

Arca քարտեր

1%

Արմենիան Քարդ պրոցեսինգային կենտրոնի անդամ բանկերի VISA և MasterCard քարտեր

1.8%

Արմենիան Քարդ պրոցեսինգային կենտրոնի անդամ չհանդիսացող բանկերի VISA և MasterCard քարտեր (ներառում է նաև ոչ ռեզիդենտ բանկերի կողմից թողարկված քարտերը)

2.5%

American Express քարտեր

3.5%

ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման հայտը կարող եք ներկայացնել առցանց տարբերակով ՝ լրացնելով համապատասխան հայտը
Երևան քաղաքում գործող ԱՍԿ-ների համար 4 600 ՀՀ դրամ
Մարզային քաղաքներում գործող ԱՍԿ-ների համար 3 000 ՀՀ դրամ
Գյուղերում գործող ԱՍԿ-ների համար 1 000 ՀՀ դրամ
*Կիրառելի է այն դեպքում, երբ միջնորդավճարների ամսական հանրագումարը փոքր է նվազագույն ամսական վճարի չափից, որի պարագայում գանձվում է նվազագույն ամսական վճարի և միջնորդավճարների ամսական հանրագումարի տարբերության չափով: Նվազագույն ամսական վճարը կիրառվում է կազմակերպության համար ակտիվացված յուրաքանչյուր ՀԴՄ-ի համար:


Առևտրի և սպասարկման կետում ՀԴՄ սարքերով վճարային քարտերի սպասարկման հնարավորության ակտիվացման հայտը կարող եք ներկայացնել առցանց տարբերակով հետևյալ հղմամբ։


Առցանց դիմումների ընդունումն առևտրի և սպասարկման կետերի համար շուտով հասանելի կլինի Պետական եկամուտների կոմիտեի՝ «File-online» համակարգի համապատասխան տիրույթում։

*ՊԵԿ-ը հայտարարություն է տարածել օրենքի շրջանակում պարզեցված վարչարարություն իրականացնելու վերաբերյալ:

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 08.07.2022 17:52
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am