ACBA Digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Պարտատոմսեր

Պարտատոմսեր

ՀՀ դրամային պարտատոմսեր

2019 թվականի մարտի 1-ից մինչև 2019 թվականի հունիսի 1-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1 300 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 13 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 01 մարտի 2019թ
Մարման ամսաթիվ 01 մարտի 2021թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 9.50 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. հունիս 29-ի Թիվ N 1/451Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հունիսի 30-ից):

Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am


Դոլարային և դրամային պարտատոմսերի հրապարակային առաջարկ

Ս.թ. հուլիս 12-ից մինչև ս.թ հոկտեմբերի 12-ը ներառյալ հրապարակային առաջարկի միջոցով տեղաբաշխվող Բանկի անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային AMACBAB23ER6 թողարկման՝ 2 854 300 (երկու միլիոն ութ հարյուր հիսունչորս հազար երեք հարյուր) ԱՄՆ դոլար չտեղաբաշխված ծավալով և AMACBAB24ER4 թողարկման 19 100 000 (տասնինը միլիոն հարյուր հազար) ՀՀ դրամ չտեղաբաշխված ծավալով պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ժամկետը երակարաձգվել է մինչև ս.թ. նոյեմբերի 1-ը ներառյալ:


Վերոնշյալ որոշումը կայացվել է համաձայն Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի հրամանի՝ հիմք ընդունելով «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» փակ բաժնետիրական ընկերության (այսուհետ` Բանկ) 2018թ. հունիսի 30-ին ՀՀ ԿԲ կողմից գրանցված Պարտատոմսերի Ծրագրային Ազդագրի 3.4.1.2 կետում նշված դրույթն առ այն, որ մինչև պարտատոմսերի յուրաքանչյուր տրանշի առաջնային տեղաբաշխման ավարտը չտեղաբաշխված պարտատոմսերի առաջնային տեղաբաշխման ժամկետը կարող է երկարաձգվել Բանկի գլխավոր գործադիր տնօրենի որոշմամբ մինչև 20 օրացուցային օրով՝ Ազդագրում սահմանված պայմաններով:


Անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսերի տրամադրման պայմանները.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար, 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 5 000 000 ԱՄՆ դոլար, 700 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 50 000 հատ, 7 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 36 ամիս, 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 12 հուլիս 2018թ
Մարման ամսաթիվ 12 հուլիս 2021թ, 12 հուլիս 2020թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը
5.25% ԱՄՆ դոլարով պարտատոմսերի դեպքում,
9.50% ՀՀ դրամով պարտատոմսերի դեպքում,
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2018թ. հունիս 29-ի Թիվ N 1/451Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հունիսի 30-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի Ծրագրային ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):


Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման համար կազմվող թողարկման վերջնական պայմանները ՀՀ Կենտրոնական բանկ են ներկայացվելու և հրապարակվելու են յուրաքանչյուր տրանշի տեղաբաշխումից առնվազն երկու օր առաջ: Արժեթղթերի յուրաքանչյուր թողարկման վերջնական պայմանները Թողարկողը պարտավորվում է հրապարակել իր ինտերնետային կայքում:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:


Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131136001 (ԱՄՆ դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի համար) կամ 220004131292000 (ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի համար) տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.amՀՀ դրամային պարտատոմսեր

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ից մինչև 2018 թվականի փետրվարի 21-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.


Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 000 ՀՀ դրամ
Ընդհանուր ծավալը 1 000 000 000 ՀՀ դրամ
Քանակը 10 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 24 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 21 դեկտեմբերի 2017թ
Մարման ամսաթիվ 21 դեկտեմբերի 2019թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը 9.20 %
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ

«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2017թ. դեկտեմբերի 13-ի Թիվ N 1/993Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է դեկտեմբերի 14-ից):


Ներդրողները պարտատոմսերի ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը, որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131292000 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:

ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am


ԱՄՆ դոլարային պարտատոմսեր

2017 թվականի օգոստոսի 18-ից մինչև 2017 թվականի նոյեմբերի 18-ը ներառյալ ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ հրապարակային առաջարկի միջոցով նախատեսում է տեղաբաշխել անվանական արժեկտրոնային ոչ փաստաթղթային պարտատոմսեր` հետևյալ պայմաններով.

Դասը Անվանական արժեկտրոնային
Անվանական արժեքը 100 ԱՄՆ դոլար
Ընդհանուր ծավալը 5 000 000 ԱՄՆ դոլար
Քանակը 50 000 հատ
Շրջանառության ժամկետը 30 ամիս
Թողարկման ամսաթիվ 18 օգոստոս 2017թ
Մարման ամսաթիվ 18 փետրվար 2020թ
Արժեկտրոնային տոկոսադրույքը
5.25%
Արժեկտրոնների վճարման պարբերականությունը 6 ամիս պարբերականությամբ
Տեղաբաշխող «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ


«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ պարտատոմսերի ազդագիրը գրանցվել է ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2017թ. Հուլիսի 17-ի Թիվ N 1/555Ա որոշմամբ (ուժի մեջ է հուլիսի 18-ից):

Ներդրողները պարտատոմսերի ազդագրի տպագիր տարբերակը կարող են ձեռք բերել «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ գլխամասային գրասենյակում (հասցե` ՀՀ, 0002 Երևան, Արամի 82-84):

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար ներդրողները սահմանված կարգով պետք է լրացնեն և պատշաճ կերպով Բանկ ներկայացնեն պարտատոմսերի ձեռքբերման հայտերը (Ֆիզիկական անձանց համար, Իրավաբանական անձանց համար), որով կհավաստեն պարտատոմսերի թողարկման պայմաններն ընդունելու իրենց պատրաստակամությունը, և որով այդ պայմանները կդառնան ներդրողների համար պարտադիր:

Պարտատոմսերի ձեռքբերման համար կատարվող վճարումը պետք է իրականացվի թողարկման նպատակով Բանկում բացված 220004131136001 տարանցիկ հաշվեհամարին՝ մինչև պարտատոմսերի ձեռքբերման յուրաքանչյուր հայտի ներկայացման օրվա ժամը 16:30-ը:


ԹՈՂԱՐԿՈՂ/ՏԵՂԱԲԱՇԽՈՂ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
ՀՀ, ք. Երևան 0002, Արամի 82-84
Հեռ.` (374 10) 31 88 88
Էլ. փոստ` dealing@acba.am

Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 19.06.2020 14:15
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Հեռ.` (+374 10) 31 88 88 (շուրջօրյա)
Ֆաքս` (+374 10) 54 34 85
Էլ.-փոստ` acba@acba.am