ACBA Digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory

Անձնական տվյալներ

Մասնաճյուղ*
Քարտի արժույթ*
Վարկային գծի չափը*

մինչև 6 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Որտեղից ե՞ք իմացել քարտի մասին*
Այլ աղբյուրը*
Անուն*
Ազգանուն*
Հայրանուն*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հանրային ծառայության համարանիշ*
Ծննդյան օր*
Ամուսնական կարգավիճակը*
Հաշվառման հասցեն*
Փաստացի բնակության հասցեն*
Քաղաքային հեռախոսահամար
Բջջային հեռախոսահամար*
Էլ. փոստ*
Գաղտնաբառ*

Զբաղվածություն

Աշխատավայր*
Նախորդ աշխատավայր
Աշխատավարձի չափը*
Աշխատավարձի ստացման եղանակն առ այսօր*
Աշխատավարձի ստացման եղանակն այսուհետ*
Դիմողի ընտանիքի անդամների թիվը*
from which working*
Ընդհանուր եկամուտի չափը*
Սեփականություն
Բանկային քարտերի առկայություն
Բանկը
Վարկերի, վարկային գծերի կամ օվերդրաֆտների առկայություն
Բանկը
Չափը
Գումարը
Արժույթը
Ամսական մարումների չափը

Այլ տվյալներ

Քարտով ստորեւ նշված գումարից մեծ գործարքների դեպքում SMS հաղորդագրության ստացում*
Բջջային հեռախոսահամար*
Նվազագույն գումարը*
Նշել գումարը*
SMS հաղորդագրության լեզուն*
SMS հաղորդագրության տեսակ*
Written on the picture
Ներբեռնել վարկային գծի (օվերդրաֆտի) էական պայմանների ընդհանրական թերթիկը
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 27.03.2019 15:48
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
+37410318888
E-mail: acba@acba.am