24/7 service
010 31 88 88
24/7 card service phone number
010 31 88 99
24/7 service phone number for American Express cards
010 31 99 99
acba digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers

Please fill in the application in English
Fields marked with * are mandatory

Հիմնական քարտի քարտատիրոջ տվյալները

Անուն*
Ազգանուն*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հեռախոսահամար*
Էլ. փոստ*
Քարտի տեսակը*
Քարտի համար*
Քարտի արժույթ*
Հաճախորդի համար

Կից քարտի քարտատիրոջ տվյալները

Անուն*
Ազգանուն*
Հայրանուն*
Ծննդյան ամսաթիվ*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հանրային ծառայության համարանիշ*
Հեռախոսահամար*
Հաշվառման հասցեն
Փաստացի բնակության հասցեն
Գաղտնաբառ

Այլ տվյալներ

Մասնաճյուղ*

Նշել այն մասնաճյուղը որտեղ պատվիրել եք ձեր քարտը
Կից քարտի սահմանաչափը*
Նշել գումարի չափը*
Քարտով ստորեւ նշված գումարից մեծ գործարքների դեպքում SMS հաղորդագրության ստացում*
Բջջային հեռախոսահամար*
Նվազագույն գումարը*
Նշել գումարը*
SMS հաղորդագրության լեզուն*
SMS հաղորդագրության տեսակ*

Ռեզիդենտության որոշումը

Ռեզիդենտություն*
Նշել ռեզիդենտության երկիրը
Ստորեւ հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ "ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ" ԲԲԸ-ում գործող American Express քարտերի տրամադրման եւ սպասարկման սակագներին, հաստատում եմ, որ սույն դիմումում ներկայացված տեղեկությունը լիարժեք եւ հավաստի է: Ստորեւ հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ կայքի «Խորհուրդներ քարտապաններինե բաժնում ներկայացվող վճարային քարտերի օգտագործմանն առնչվող հնարավոր ռիսկերին եւ անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ներկայացված խորհուրդներին:*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 14.10.2016 12:39
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am