24/7 service
010 31 88 88
24/7 card service phone number
010 31 88 99
24/7 service phone number for American Express cards
010 31 99 99
acba digital
CONTACTS
Individuals
Business
Farmers
Additional

Please fill in the application in English
By submitting this application, the Cardholder authorizes the Bank to issue an additional card linked to his/her card account. The additional card must be of a different payment system than that of the main card. The additional card allows the Cardholder to use the funds available on the card account in case of problems with the main card or where the main card is not serviced by the trade and service outlet or the ATM.
Fields marked with * are mandatory
Ընտրեք քարտը*
Լրացուցիչ քարտ*
Branch*

Mention the branch where you have ordered your main card

Main Cardholder details

Իրավաբանական անձի/ԱՁ-ի անվանում*
Անուն*
Ազգանուն*
Անձը հաստատող փաստաթուղթ*
Հեռախոսահամար*
Card number*
E-mail*
Քարտի ստացման եղանակ
 Համաձայն եմ, որ ֆինանսական կազմակերպությունն օգտագործի մուտքագրված տվյալները ծառայություններ մատուցելու նպատակով: Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ «ԱԿԲԱ ԲԱՆԿ» ԲԲԸ-ում գործող վճարային քարտերի տրամադրման և սպասարկման պայմաններին, American Express քարտերի տրամադրման և սպասարկման կանոններին և քարտի տրամադրման և սպասարկման սակագներին (հրապարակվում են www.acba.am կայքում), հաստատում եմ, որ սույն դիմումում ներկայացված տեղեկությունը լիարժեք և հավաստի է: Ստորև հաստատում եմ, որ ծանոթ եմ կայքի «Խորհուրդներ քարտապաններին» բաժնում ներկայացվող վճարային քարտերի օգտագործմանն առնչվող հնարավոր ռիսկերին և անվտանգության կանոնների պահպանման վերաբերյալ ներկայացված խորհուրդներին:
Տեղյակ եմ, որ սույն հայտը լրացնելուց և ուղարկելուց հետո Բանկի համապատասխան աշխատակիցը կարող է կապ հաստատել ինձ հետ՝ լրացումներ, ճշտումներ կատարելու կամ քարտի առաքման ծառայության հնարավորության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով։
Համաձայն եմ, որ իմ լրացուցիչ քարտի համար սահմանվեն իմ հիմնական քարտի գաղտնաբառը, էլեկտրոնային հասցեն և գործարքների սահմանաչափերը: Տեղեկացվել եմ, որ հիմնական քարտի չվերաթողարկվելու դեպքում լրացուցիչ քարտը չի գործի:
*
In case of any discrepancies in the information contained in the Site, as well as inaccurate texts in a foreign language, please be guided by the Armenian version. 06.03.2024 09:12
Acba bank is supervised by the CBA.
82-84 Aram Street, Yerevan, Armenia
E-mail: acba@acba.am