ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ
Առանց գրավային ապահովվածության սպառողական վարկեր մինչև 5 000 000 ՀՀ դրամ` մինչև 60 ամիս ժամկետով, տարեկան սկսած 11% տոկոսադրույքից:

Տվե՛ք թևեր Ձեր հնարավորություններին...
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
50,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
առանց գրավ
Տևողություն
9-60 ամիս
Առավելագույն գումար
5,000,000 ՀՀ դրամ
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 14.06.2018 12:07