ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ազգային հիփոթեքային վարկեր վերանորոգման նպատակով
«Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ վերաֆինանսավորվող Անշարժ գույքի վերանորոգման հիփոթեքային վարկեր:

Հիփոթեքային վարկերը տրամադրվում են 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական այն անձանց, ովքեր վարկի գործողության ողջ ընթացքում չեն բոլորի կենսաթոշակային տարիքը: Համավարկառու կարող են հանդես գալ միայն դիմողի ամուսինը, դիմողի և նրա ամուսնու ծնողները, քույրերը և եղբայրները: Համավարկառուն պետք է հանդիսանա ռեզիդենտ ՀՀ քաղաքացի: Համավարկառուները վարկային պարտավորությունների շրջանակներում կրում են վարկառուի միևնույն պատասխանատվությունները:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
200,000 ՀՀ դրամ
Տևողություն
60-84 ամիս
Տարեկան տոկոսադրույք
14-17%
Առավելագույն գումար
10,000,000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածություն
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 28.02.2018 09:48