ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Պետական պարտատոմսերով գործառնություններ
Բանկը Ձեզ ընձեռում է երկրորդային շուկայում պետական պարտատոմսեր գնելու և վաճառելու հնարավորություն՝ բրոքերային և պահառության ծառայությունների միջոցով:

Բանկի կողմից բրոքերային ծառայությունների մատուցումը իրականացվում է Հաճախորդի հետ կնքված Պայմանագրի հիման վրա: Պայմանագիրը կնքվում է անժամկետ և նախատեսում է կողմերի կողմից վերջինս միակողմանիորեն լուծելու հնարավորություն՝ մյուս կողմին նախապես տեղեկացնելու պայմանով:
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 11.04.2015 09:18