ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կորպորատիվ արժեթղթերով պահառություն
Սույն ծառայությունը նախատեսված է անհատների և իրավաբանական անձանց համար, որոնք սեփականության իրավունքով կամ որպես անվանատեր տիրապետում են այլ անձանց կողմից թողարկված կորպորատիվ արժեթղթերի և ՀՀ պետական պարտատոմսերի:
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 21.12.2016 14:26