ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական վարկեր արտոնյալ պայմաններով
Բանկը մինչև սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ տրամադրում է հատուկ պայմաններով գյուղատնտեսական վարկեր հիմնական և շրջանառու միջոցների ձեռքբերման նպատակով: Վարկերը կարող են տրամադրվել ՀՀ ամբողջ տարածքում և ֆիզիկական, և իրավաբանական անձանց:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Առավելագույն գումար
10,000,000 ՀՀ դրամ/համարժեք արտարժույթ
Տևողություն
6-84 ամիս
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Ապահովվածություն
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 15.08.2018 12:50