ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Արդյունավետ գյուղատնտեսություն
Բանկը իր գործընկեր կազմակերպությունների հետ համագործակցության շրջանակներում հաճախորդներին տրամադրում է "Արդյունավետ գյուղատնտեսություն" վարկեր, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի շահավետ պայմաններով ձեռք բերել գյուղատնտեսական նշանակության ապրանքներ (սերմացու, պարարտանյութ, բուժանյութեր, դեղորայք և այլ միջոցներ ու պարագաներ), սարքավորումներ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, աշխատանքներ և/կամ ծառայություններ:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
0-8 %
Նվազագույն գումար
50 000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար
2 000 000 ՀՀ դրամ
Տևողություն
3- 24 ամիս
Ապահովվածություն
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 17.05.2018 10:47