ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում
Բանկում մեկնարկել է «Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագիրը, որի շրջանակներում տրամադրվում են վարկեր գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման և մթերման նպատակներով: Վարկերը տրամադրվում են ինչպես շրջանառու միջոցների համալրման կամ տնտեսության ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար, այնպես էլ տնտեսության հիմնական միջոցների համալրման և հիմնական միջոցներում ներդրումներ կատարելու նպատակով
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ
Նվազագույն գումար
3.000.000 ՀՀ դրամ
Տոկոսադրույք
12%
Տևողությունը
մինչև 60 ամիս
Առավելագույն գումար
10.000.000 ՀՀ դրամ
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 21.11.2017 16:28