ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էքսպրես Գյուղատնտեսական վարկեր
Էքսպրես գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության ոլորտում ինչպես երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու նպատակով (այգիների հիմնում, ջերմատների և անասնագոմերի կառուցում, հողատարածքների ձեռքբերում, գյուղտեխնիկայի գնում և այլն), այնպես էլ կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը և այլն:

Express Գյուղատնտեսական վարկային գծերը տրամադրվում են միայն Բանկի այն հաճախորդներին, ովքեր նվազագույնը 3 անգամ Բանկից ստացել են գյուղատնտեսական վարկ, Բանկում ունեն նվազագույնը 5 տարվա դրական վարկային պատմություն:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույքը
ՀՀ դրամ` 12-18%, ԱՄՆ դոլար՝ 11-15%, ՌԴ ռուբլի՝ 14-20%
Նվազագույն գումար
սահմանված չէ
Առավելագույն գումար
2,500,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
Տևողությունը
6-ից 36 ամիս
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 15.03.2017 12:24