ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Կարկտապաշտպան ցանցերի ձեռքբերման ֆինանսավորում
Բանկը, «Աղետների ռիսկի նվազեցման ազգային պլատֆորմ» հիմնադրամը և Միավորված Ազգերի Կազմակերպության զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը համագործակցության շրջանակներում գյուղացիական տնտեսություներին ընձեռում են բացառիկ հնարավորություն՝ կարկտահարության հետևանքները մեղմելու նպատակով ձեռք բերել կարկտապաշպան ցանցեր և դրանց տեղակայման համակարգեր հատուկ սակագներով:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար
Տոկոսադրույք
Առավելագույնը 15 %
Նվազագույն գումար
Սահմանված չէ
Առավելագույն գումար
Սահմանված չէ
Տևողությունը
Առավելագույնը 84 ամիս
Ապահովվածություն
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 16.05.2017 14:49