ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Լոմբարդային գյուղատնտեսական վարկեր
Գյուղատնտեսական լոմբարդային վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվելու նպատակով այն հաճախորդներին, ովքեր հաշվառված են և բնակվում են գյուղական համայնքներում և/կամ հանդիսանում են ԳՓՄ անդամներ:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամով - 18-22% , ԱՄՆ դոլարով - 13-16%, ՌԴ ռուբլով՝ 16-24%
Նվազագույն գումար
50 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Առավելագույն գումար
սահմանված չէ
Տևողություն
6-ից 24 ամիս
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 08.01.2018 09:21