ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Գյուղատնտեսական լոմբարդային վարկ
Գյուղատնտեսական լոմբարդային վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության մեջ օգտագործվելու նպատակով այն հաճախորդներին, ովքեր հաշվառված են և բնակվում են գյուղական համայնքներում և/կամ հանդիսանում են ԳՓՄՄ անդամներ:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույք
Մանրամասն »
Նվազագույն գումար
50 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ
Առավելագույն գումար
սահմանված չէ
Տևողություն
3, 6 կամ 12-24 ամիս
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 04.06.2019 14:37