ACBA ON-LINE
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Էքսպրես Գյուղատնտեսական վարկեր
Էքսպրես գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են գյուղատնտեսության ոլորտում ինչպես երկարաժամկետ ներդրումներ կատարելու նպատակով (այգիների հիմնում, ջերմատների և անասնագոմերի կառուցում, հողատարածքների ձեռքբերում, գյուղտեխնիկայի գնում և այլն), այնպես էլ կարճաժամկետ ներդրումների համար, ինչպիսիք են անասնակերի, սերմացուի, պարարտանյութերի գնումը, անասնագլխաքանակի ավելացումը, արտադրական տարածքների, անասնագոմերի, սառնարանների վերանորոգումը և այլն:

Էքսպրես գյուղատնտեսական վարկերը տրամադրվում են միայն Բանկի դրական վարկային պատմություն ունեցող հաճախորդներին:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ և ԱՄՆ դոլար, ՌԴ ռուբլի
Տոկոսադրույք
ՀՀ դրամ` 15.9-17.9%, ԱՄՆ դոլար՝ 13.9-15.9% , ՌԴ ռուբլի՝ 14-20%
Նվազագույն գումար
50,000 ՀՀ դրամ
Առավելագույն գումար
3,000,000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
Տևողություն
6-ից 36 ամիս
Ապահովվածությունը
Մանրամասն »
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 06.02.2019 10:38