Շուրջորյա սպասարկում
010 31 88 88
Քարտերի շուրջօրյա սպասարկման հեռախոսահամար
010 31 99 99
acba digital
ԿԱՊ ՄԵԶ ՀԵՏ
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
ՏՏ Աուդիտոր

Աշխատանքային հիմնական գործառույթներ.

 • Լիազորությունների սահմաններում վերստուգումների անցկացում Բանկի կառուցված­քա­յին և տարածքային ստորաբաժանումներում, այդ թվում նաև ակտիվների ֆի­զի­կական առկայության ստուգումների իրականացում,
 • Բանկի գործունեության հետ կապված ռիսկերի բացահայտում, ռիսկերի կառավարման գործող համակարգի գնահատում և բարելավման առա­ջարկ­նե­րի ներկայացում,
 • ստուգումների արդյունքներով հաշվետվությունների կազմում,
 • ստուգումների հաշվետվությունների և/կամ դրանց նախագծերի քննարկում Բանկի համա­պա­­տաս­խան շահագրգիռ ստորաբաժանումների և ղեկավարների հետ,  հայտնաբերված խախտումների և թերությունների վերացման գործընթացին հետևում,
 • ստուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի հավաքագրում,
 • ISO 27001 տեղեկատվական անվտանգության ստանդարտին Բանկի տե­ղե­կա­տվական անվտանգու­թյան կառավարման համակարգի համապատասխանության տա­րե­կան վերստու­գման իրականացում, անհամա­պատասխանությունների բացահայտում և առա­ջարկների ներկայացում,
 • ՏՏ անվտանգության աուդիտի իրականացում, մասնավորապես՝ ցանցերի, օպերացիոն համակարգի, տվյալների կենտրոնի, ծրագրային ապահովման աուդիտ՝ ներառյալ ան­վտանգության խոցելի կողմերի հայտնաբերումը և ներկայացումը,
 • Բիզնես և ՏՏ ղեկավարներին ՏՏ ռիսկերի կառավարման, մասնավորապես՝ կիրառա­կան և ենթակառուցվածքային անվտանգության վերաբերյալ առաջարկությունների ներկայացում,
 • ՏՏ համակարգերում պոտենցիալ խոցելիությունների, ռիսկերի և թույլ կողմերի բացահայտում՝ վերանայելով դրանց նախագծումն ու իրականացումը, ինչպես նաև դրանց ընթացիկ գործառնություններն ու սպասարկումը,
 • ՏՏ ներքին վերահսկողության գնահատում և վերահսկողության բարելավման հնարավորությունների բացահայտում,
 • Ընդհանուր բիզնեսի և ՏՏ գործընթացների և դրանց առնչվող ռիսկերի լավ իմացություն։
   

Անհրաժեշտ հմտություններ և որակավորումներ

 • Բարձրագույն կրթություն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ համակարգերի, աուդիտի, տեղեկատվական ռիսկերի կամ հարակից ոլորտում,
 • Աշխատանքային փորձը համապատասխան ոլորտում կդիտվի որպես առավելություն,
 • CIA, ISMS Lead Auditor, CISA, CEH, GPEN or GCIH որակավորումների առկայությունը կդիտվի որպես առավելություն,
 • ISAE 3402/3000, SSAE 3402/3000, SOC 1 and SOC 2, COSO, COBIT, ISO/IEC 27000, ISO 31000 կամ համարժեք ստանդարտների տիրապետում,
 • MS Office համակարգի լավ տիրապետում,
 • Բիզնեսի և ՏՏ գործընթացների լավ իմացություն, ընդհանուր ՏՏ հսկողություն, վերահսկողության բարելավման հնարավորություններ առաջարկելու ունակությամբ,
 • Անգլերեն և ռուսերեն լեզուների տիրապետման լավ մակարդակ։

Արտոնություններ.
 • Առողջության ապահովագրություն, այդ թվում նաև կյանքի և կրիտիկական հիվանդություններից ապահովագրություն,
 • Աշխատավարձի տարեկան վերանայումներ և կատարողականի հիման վրա տրամադրվող պարգևատրումներ,
 • Տոնական, նախատոնական պարգևատրումներ,
 • Արձակուրդային հատկացումներ,
 • Տարեկան տրամադրվող սոցիալական փաթեթ,
 • Միանվագ գումարի տրամադրում աշխատակիցների ամուսնության դեպքում,
 • Աշխատակիցների երեխայի/երեխաների ծննդյան կապակցությամբ միանվագ գումարի տրամադրում,
 • Երեխայի/երեխաների առաջին դասարան գնալու կապակցությամբ միանվագ գումարի հատկացում,
 • Արտաքին և ներքին դասընթացների մասնակցություն՝ փորձի փոխանակման և նոր հմտություններ յուրացնելու նպատակով, դասընթացների որակավորումների վճարների լրիվ կամ մասնակի փոխհատուցում,
 • Վճարվող time off։

Հարցազրույցի կհրավիրվեն միայն պահանջվող չափանիշներին համապատասխանող և առաջնային ընտրությունն անցած թեկնածուները։

Վերջնաժամկետ՝ 31 Մայիսի 2023

Անուն *
Ազգանուն *
Բջջային հեռ. *
Էլ. հասցե *
Մարզ *
Դիմում *
13MB
Կայքի որևէ տեղեկության վերաբերյալ տարբեր լեզուներում անհամապատասխանություն, ինչպես նաև օտար լեզվով տեքստերում ոչ ամբողջական նյութ տեսնելու դեպքում խնդրում ենք առաջնորդվել հայերեն տարբերակով։ Էջը թարմացվել է 24.05.2023 18:00
Ակբա բանկը վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից։
Արամի 82-84, Երևան, Հայաստան
Էլ.-փոստ` acba@acba.am