ACBA ON-LINE
Անհատներ
Բիզնես
Ֆերմերներ
Ավանդ կուտակվող
Կուտակվող ժամկետային ավանդներն ընդունվում են ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, ինչպես նաև անհատ ձեռնարկատերերից` ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով, եվրոյով և ՌԴ ռուբլով:
Այցեքարտ
Արժույթ
ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, եվրո, ՌԴ ռուբլի
Ժամկետ
6-24 ամիս
Տեղեկատվության հայերեն և անգլերեն տարբերակների միջև անհամապատասխանության առկայության դեպքում առաջնայնությունը տրվում է հայերեն տարբերակին:
Էջը թարմացվել է՝ 21.03.2017 17:26